นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ปตท. ได้มีแผนบริหารจัดการก๊าซเอ็นจีวีจากกรณีบริษัทผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย(เจดีเอ-เอ18)มีแผนปิดซ่อมบำรุงระหว่างวันที่13มิ.ย. – 10 ก.ค. 57รวม28วันส่งผลให้สถานีจ่ายก๊าซหลัก อ.จะนะ จ.สงขลาไม่สามารถผลิตก๊าซเอ็นจีวีเพื่อจ่ายไปยังสถานีบริการเอ็นจีวีทั้งหมด 14แห่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างประกอบด้วย จ.สุราษฎร์ธานี4แห่งจ.นครศรีธรรมราช5แห่ง และ จ.สงขลา5แห่งซึ่งมีปริมาณการใช้ก๊าซเอ็นจีวีอยู่ที่180 – 190ตันต่อวันได้ทั้งนี้ ปตท.ได้เตรียมแผนรองรับเพื่อบรรเทาปัญหาความต้องการใช้ก๊าซเอ็นจีวีโดยในช่วง10วันแรก (13 – 22มิ.ย. 57)ปตท.จัดสรรก๊าซฯ ไว้รองรับการให้บริการได้ 50 ตันต่อวันโดยขนส่งก๊าซเอ็นจีวีจากสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเทพารักษ์จ.สมุทรปราการ และสำรองก๊าซเอ็นจีวีล่วงหน้าจากสถานีก๊าซธรรมชาติหลักจะนะ จ. สงขลาและในอีก18วันถัดมา (23มิ.ย. – 10 ก.ค. 57) สถานีจ่ายก๊าซหลักจะนะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตและอัดก๊าซจากที่สำรองไว้ในท่อส่งก๊าซธรรมชาติจ่ายให้กับสถานีบริการฯเพื่อรองรับการให้บริการได้110ตันต่อวันโดยที่ผ่านมาปตท.ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวผ่านสื่อต่างๆณสถานีบริการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. เป็นต้นมาและล่าสุดเมื่อเดือนพ.ค. ได้ลงพื้นที่เพื่อสื่อความและขอความเห็นร่วมกันกับภาครัฐ ทั้งพลังงานจังหวัดขนส่งจังหวัด หน่วยงานความมั่นคงผู้ประกอบการขนส่งผู้บริหารสถานีบริการเอ็นจีวีและสื่อมวลชนในพื้นที่อีกด้วยซึ่ง ปตท.จะสื่อความอย่างต่อเนื่องจนกว่าแหล่งก๊าซฯ ภาคใต้จะซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณก๊าซเอ็นจึวีที่ลดลงส่งผลให้สถานีบริการเอ็นจีวีบางแห่งมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวโดยระหว่างวันที่13 –22 มิ.ย. 57มีสถานีบริการเอ็นจีวีที่ปิดให้บริการจำนวน3แห่ง ประกอบด้วย สถานีบริการเอ็นจีวีปตท. ทักษิณออยล์อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี, สถานีบริการเอ็นจีวีปตท.สายแก้วปิโตร1999ถ.ราษฏร์อุทิศ อ.หาดใหญ่จ.สงขลาและสถานีบริการเอ็นจีวีปตท. ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชสำหรับ สถานีบริการเอ็นจีวีปตท.จะนะ อ.จะนะ จ.สงขลาจำเป็นต้องปิดให้บริการตั้งแต่วันที่13มิ.ย. – 10 ก.ค. 57 ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1365 หรือศึกษาข้อมูลสถานีบริการได้ที่www.pttmap.com และ www.pttplc.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปตท.จัดแผนรับมือหาเอ็นจีวีภาคใต้

Posts related