นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในการประชุมติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ภายหลังจากการเลือกตั้ง ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า  ได้รายงานให้นายกฯ ทราบถึงผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง โดยเฉพาะช่วงที่มีการประกาศพรก.ฉุกเฉินได้ส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดอาการตกใจ หรือช็อคเวฟ โดยในพื้นที่กรุงเทพฯมีผลกระทบมากที่สุด แต่พื้นที่อื่นๆในหลายภาคยังมีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงคาดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 57 อาจมีจำนวนใกล้เคียงกับปี 56ทั้งนี้ยังได้แจ้งผลการหารือกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ว่า การประกาศภาวะฉุกเฉินมีผลกระทบ แต่ททท.พยายามกระตุ้นหาตลาดอื่นมาชดเชยตลาดที่ขาดหายไป พร้อมทั้งรายงานนายกฯว่าการสร้างความเข้าใจให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาไทยนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนายกฯ ได้ให้แนวทางว่า กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงท่องเที่ยวฯ ควรร่วมกันชี้แจงกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้เข้าใจว่า ประเทศไทยยังเที่ยวได้ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวด้านนายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ล่าสุดจำนวนนักท่องเที่ยวเอเชียในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา ได้ลงลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน ลดลงประมาณ 200,000-300,000 คน คิดเป็นมูลค่า 16,000 กว่าล้านบาท แต่ททท.ยังไม่ปรับตัวเลขและเป้าหมายรายได้ เพราะกำลังปรับแผนการทำงาน เชื่อว่าจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวในไทยได้เหมือนเดิมในไตรมาสที่ 3 และ 4 เนื่องจากตลาดนักท่องเที่ยวเอเชียเป็นส่วนที่ฟื้นได้ง่ายส่วนภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งเชียงใหม่ และภูเก็ต รวมถึงเมืองพัทยา โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเติบโตอย่างน่าพอใจ และเส้นทางอาร์สามเอ จากเมืองคุนหมิงของจีน มาทางเชียงราย และเชียงใหม่ จนถึงภาคเหนือตอนล่างของไทย มีชาวจีนที่ขับรถมาท่องเที่ยวในเส้นทางนี้เพิ่มขึ้น ขณะที่ททท.กำลังปรับแผนตลาดนักท่องเที่ยวทั้งหมด ทั้งจากทวีปยุโรป และประเทศตะวันออกกลางที่เริ่มเดินทางเข้ามาในไทยช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย.นี้ ซึ่งจะเป็นตลาดที่มาเที่ยวในช่วงฤดูฝน รวมถึงจากกลุ่มประเทศโอ เชียเนีย อาทิ แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย เป็นต้น เพื่อให้เข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้นด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ประกาศพรก.ฉุกเฉินกระทบท่องเที่ยว

Posts related