พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยหลังการประชุมบอร์ดการบินไทยว่า ยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีแนวคิดจะลาออกจริงเพื่อเป็นการแสดงสปิริต ตาม นโยบาย คสช.ที่ต้องการนโยบายปรับเปลี่ยนผู้บริหารในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 56 แห่ง อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายแล้ว เห็นว่า ยังจำเป็นต้องตัดสินใจนั่งประธานบอร์ดต่อไปก่อน เนื่องจากตอนนี้การบินไทยกำลังอยู่ช่วงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานของบริษัท เพื่อการแข่งขันกับสายการบิน ซึ่งเป็นภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องผลักดัน“ผมได้แสดงสปิริตไปแล้วตามนโยบาย คสช.ที่ต้องการปรับปรุงบอร์ด และในฐานะที่ผมเป็นประธานบอร์ดการบินไทยจึงต้องแสดงสปิริตด้วย แต่เมื่อหารือกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว อีกทั้งพอคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.แล้ว ท่านก็ขอให้อยู่ต่อ เพราะมีภารกิจอยู่ที่จะต้องทำมาก”อย่างไรก็ตามในการประชุมบอร์ดการบินไทยครั้งนี้ ยังเห็นชอบให้คณะกรรมการลาออกอีก 5 ตำแหน่ง โดยคาดว่าหลังจากนี้จะต้องมีการแต่งตั้งบอร์ดใหม่ทดแทนภายใน 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการระงับสิทธิพิเศษการออกตั๋วโดยสารฟรีให้แก่บอร์ดการบินไทยตามนโยบาย คสช. ซึ่งกำหนดให้ตั๋วภายในประเทศคนละ 10 ใบต่อปี และตั๋วต่างประเทศ 10 ใบต่อปี รวมถึงบอร์ดคนใดที่จองตั๋วไว้ล่วงหน้าก็ขอให้ยกเลิกด้วย ส่วนเรื่องการยกเลิกจ่ายภาษีให้พนักงาน ก็ต้องพิจารณา แต่ยังไม่ใช้ตอนนี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ประจินนั่งบอร์ดบินไทยต่อ

Posts related