เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 ก.ย. 57 กระทรวงคมนาคมผู้สื่อข่าวรายงานข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม และผบ.ทอ. กับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม ได้เดินทางเข้ากระทรวงคมนาคม โดยมีนางสร้อยทิพย์ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าไปสักการะพระพุทธคมนาคมบพิธ พระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงคมนาคม พร้อมกับประชุมมอบนโยบายการทำงานให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆต่อมาเวลา 14.30 น. พล.อ.อ.ประจิน กล่าวหลังมอบนโยบายว่า ได้มีนโยบายเร่งด่วน3 ด้าน คือ เร่งจัดทำแผนปฏิบัติงาน (แอคชัน แพลน) ประจำกระทรวงระยะ 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เพิ่งแถลงไป หลังจากนั้นในปีที่ 2-4 จะวางแนวทางดำเนินนโยบายในอนาคต ต่อมาจะมีการเร่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวง เนื่องจากสิ้นเดือนก.ย.นี้ มีผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุหลายตำแหน่ง และสุดท้ายจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กช็อป) ระบบคมนาคม 3 ด้าน บก น้ำ และอากาศ เพื่อรับฟังแนวทางพัฒนา อุปสรรค ของระบบการขนส่ง ขณะเดียวกันจะระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างเงื่อนไขทีโออาร์ให้มีมาตรฐาน และโปร่งใสสำหรับโครงการที่ต้องทำเร่งด่วน ได้แก่โครงการจัดหารถเมล์เอ็นจีวี 3,183 คัน ซึ่งระยะแรกจะซื้อเข้ามาก่อน 500 คัน รวมถึงโครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ก็จะมีการนำข้อมูลการก่อสร้างเฟสสอง 62,000ล้านบาท และแผนสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ 24,000 ล้านบาท มาจัดอันดับความสำคัญว่าควรสร้างอันไหนก่อนหรือหลัง ขณะที่การขยายทางวิ่ง (รันเวย์ ที่สาม) และทางขับ (แท็กซี่เวย์) ก็จะศึกษาควบคู่กันไปด้วย ส่วนทางน้ำ จะดูเรื่องการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่งทั้งอันดามัน และอ่าวไทยส่วนการกำหนดกรอบงบประมาณกาลงทุนในยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งประเทศปี 58-65 ได้ผ่านการอนุมัติหลักการจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว ขณะที่รายละเอียดงบประมาณจะเป็นเท่าไรนั้นจะเร่งหาข้อสรุปให้ได้ภายในเดือนต.ค.นี้ ซึ่งเบื้องต้นในส่วนงบการศึกษา และเวนคืนที่ดินจะใช้งบประมาณประจำของหน่วยงานต่างๆ ส่วนงบลงทุนจะใช้จากเงินกู้ และงบบริการสังคม จะพิจารณาว่าจะใช้การกู้หรือการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ประจินเดินหน้า 3 นโยบายเร่งด่วน หลังเข้ากระทรวงวันแรก

Posts related