ที่หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 57 โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานกรรมการ (บอร์ด) การบินไทย เป็นประธานการประชุม ซึ่งหลังเปิดประชุมเวลา 14.00 น. ก็ได้เกิดความวุ่นวายขึ้น เมื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยคนแรกขึ้นอภิปราย และขอให้ผู้ถือหุ้นเดินออกจากห้องประชุมให้เหลือน้อยกว่า 25 คน เพื่อล้มการประชุม และต้องการให้ปฏิรูปการบินไทยก่อน จึงกลับมาประชุมกันใหม่ในรัฐบาลสมัยหน้า จากนั้นผู้ถือหุ้นบางส่วนทยอยลุกขึ้น และเดินออกนอกห้องประชุม ก่อนมีผู้ถือหุ้นอีกคนลุกขึ้นอภิปราย เพื่อขอให้กลับเข้ามาประชุมร่วมกันต่อ ผู้ถือหุ้นที่เดินออกไปจึงเดินกลับเข้าห้องเหมือนเดิมสำหรับบรรยากาศการอภิปรายส่วนใหญ่ เป็นการกล่าวโจมตีผลประกอบการขาดทุน และการทำงานของนายอำพน กิตติอำพน ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดการบินไทย และขอให้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการการบินไทย นอกจากนี้ยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนของการบริหารสายการบินไทยสไมล์ และการจัดซื้อเครื่องบินที่ไม่คุ้มค่า จนทำให้การบินไทยขาดทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 56 ที่ขาดทุนถึง 12,000 ล้านบาท จึงต้องการให้ปรับโครงสร้างการทำงานการบินไทยใหม่ เช่น การปรับลดกรรมการจาก 15 คน เหลือ 8-9 คน เพื่อประหยัดงบประมาณส่วนวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 คน ให้กลับมาเป็นกรรมการอีกสมัย ได้แก่ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร นักธุรกิจเอกชน และกรรมการที่เข้ามาแทนกรรมการที่ลาออกอีก 2 คน คือนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง และพลอากาศโทศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ แทนนายสรจักร เกษมสุวรรณ และนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดีนอกจากนี้ จะเสนอขออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท การบินไทย ที่ขาดทุนกว่า 12,000 ล้านบาท และเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เพราะผลประกอบการขาดทุน ขณะเดียวกันยังขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายในเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 57-62พลอากาศเอกประจิน กล่าวว่า หลังจากนี้ จะพยายามบริหารจัดการ ให้การบินไทยมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และมีผลการดำเนินงานกลับมาเป็นกำไรให้เร็วที่สุด โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและประเทศชาติมาเป็นอันดับแรก รวมทั้งจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยยืนยันจะใช้เวลา 3-6 เดือน ในการปรับปรุงเรืองเร่งด่วน อาทิ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ให้กลับคืนมาโดยเร็ว ส่วนแนวทางที่เหลือจะแก้ไขให้ได้ 1-5 ปีด้านนายโชคชัย ปัญญายงค์ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) การบินไทย กล่าวว่าผลการดำเนินงานปี 56 ที่ผ่านมา มีรายได้รวม 206,336 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 55 ถึง 4,952 ล้านบาท ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการ แต่สาเหตุที่ต้องขาดทุน 12,000 ล้านบาท เพราะมาจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 3,895 ล้านบาท และการด้อยค่าของเครื่องบิน 5,426 ล้านบาท และขาดทุนจากการดำเนินงานเพียง 3,608 ล้านบาทเท่านั้น และปีนี้ตั้งเป้าหมายลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าใช้จ่ายปีละ 80,000 ล้านบาท ลงอีก 3.1% หรือประมาณ 2,480 ล้านบาทต่อปี"เหตุผลที่ทำให้ผลการดำเนินงานขาดทุน เกิดจากได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศจีน ในไตรมาสสุดท้ายของปี และผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง อีกทั้งยังเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จึงส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัทการบินไทย"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ประชุมผู้ถือหุ้นบินไทยป่วน

Posts related