พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช.และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า กสท.น้อมรับคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้และจะนำผลการตัดสินไปสู่การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กสท.ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการรับบริการโทรทัศน์โดยเท่าเทียมกันอย่างเต็มความสามารถแล้ว 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ประธาน กสท.น้อมรับคำตัดสินของศาล

Posts related