รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า บรรยากาศ ในการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลจำนวน 167,000 ตันจากคลังต่างๆทั่วประเทศ27 แห่ง ในวันที่ 7 ส.ค. 57 ของกรมการค้าต่างประเทศถือเป็นการระบายข้าวครั้งแรกนับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ เป็นไปอย่างคักคักโดยมีรายเล็ก รายกลางและรายใหญ่สนใจเข้ามายื่นซองประมูล 49 ราย แต่ผ่านเกณฑ์ 46 ราย ทั้งนี้สาเหตุที่มีเอกชนเข้าร่วมประมูลมากเนื่องจากปริมาณข้าวเริ่มจะขาดตลาดในช่วงรอข้าวฤดูใหม่ที่กำลังจะออกซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ส่งออกไม่สามารถส่งข้าวได้ตามปริมาณคำสั่งซื้อ(ออเดอร์) จากต่างประเทศได้ประกอบกับการเปิดประมูลครั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าเป็นการประมูลที่โปร่งใสที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดประมูลข้าวเพราะผู้เสนอราคารายใดให้ราคาสูงสุดและเกินราคาขั้นต่ำหรือราคากลางที่กำหนดไว้ก็จะเป็นผู้ชนะประมูลและทราบผลภายในวันที่ยื่นซองหากกรณีที่มีการเสนอราคาเท่ากันให้เสนอราคาได้อีกจนกว่าจะได้ราคาสูงสุดโดยไม่ต้องมีการต่อรองราคากันแบบลับๆเหมือนครั้งก่อน“เกณฑ์ประมูลครั้งนี้หากเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางก็จะเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอราคาใหม่ในวันเดียวกันจนกว่าจะได้ข้อยุติโดยการประกาศผลจะผ่านทางหน้าจอซึ่งผู้ร่วมประมูลจะได้รับทราบข้อมูลพร้อมกันพร้อมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมสังเกตการณ์การประมูลด้วย”นางสาวชุติมา บุญยประภัศรปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประมูลครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากภาคเอกชนเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์มีความต้องการเปิดประมูลให้โปร่งใสและตรวจสอบได้และคาดหวังผู้เสนอซื้อจะเสนอซื้อในราคาสูงให้กับภาครัฐ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ประมูลข้าวคึกคักเอกชนร่วม 49 ราย

Posts related