นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ร.ฟ.ท.ได้เปิดซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมือง สายสีแดงสัญญา 3 งานระบบไฟฟ้า และเครื่องกล รวมตู้รถไฟฟ้าบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 29ก.ค.ที่ผ่านมา โดยผลการเปิดซองประมูล มีบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว คือกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็มเอชเอสซีคอนซอร์เทียม ประกอบด้วยบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวีอินดัสเทรียล บริษัท ฮิตาชิและ บริษัท ซูมิโตโมะคอร์เปอเรชั่น ซึ่งราคาที่เสนอสัญญาที่ 3งานระบบรถไฟฟ้าฯ 2 ช่วงคือ บางซื่อ-รังสิตและบางซื่อ-ตลิ่งชันคิดเป็นมูลค่างานรวม 49,000ล้านบาททั้งนี้ ราคาที่เอกชนเสนอดังกล่าว สูงกว่าราคาประเมินที่ได้ศึกษาไว้มูลค่า 28,899 ล้านบาท หลังจากนี้ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างของร.ฟ.ท.จะลงไปตรวจสอบรายละเอียดของราคางานในทุกรายการ เพื่อพิจารณาว่า ราคาที่เอกชนเสนอเข้ามา มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากพบว่า ราคาที่เสนอสูงเกินไปร.ฟ.ท.ก็สามารถยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ได้นายภากรณ์ กล่าวว่า ในการการตรวจสอบราคาตามที่เอกชนเสนอมาจะใช้เวลา 1 เดือน และเมื่อตรวจสอบ หากพบว่าราคาดังกล่าวเหมาะสมแล้ว จะเสนอให้คณะกรรมการร.ฟ.ท.พิจารณาอนุมัติ พร้อมรายงานให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (ไจ้ก้า) พิจารณาอนุมัติด้วย และเมื่อไจก้าอนุมัติก็จะนำเข้าสู่คณะกรรมการร.ฟ.ท. เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคม และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อไปโดยขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาดำเนินการ 6 เดือน"ราคาที่เสนอมา จะต้องรายงานให้ คสช.รับทราบความคืบหน้า พร้อมรายงานคณะกรรมการการร.ฟ.ท.ด้วย ซึ่งหากพิจารณาโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิตพบว่า งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่ 10% และยอมรับว่าความล่าช้าของสัญญาที่ 3 น่าจะกระทบให้งานก่อสร้างล่าช้าไปอีก เนื่องจาก ตามแผนงานเดิมการประมูลหาผู้ก่อสร้างสัญญาที่ 3 จะต้องได้เอกชนผู้ดำเนินงานไม่เกิน 9-10 เดือน หลังจากการประกวดราคาสัญญา 1-2 ทั้งนี้รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อรังสิตจะเปิดให้บริการ ปี 60 แต่คงล่าช้าไปถึงปี 61 "ด้านนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายแดงสัญญา 3 พบว่า เอกชนเสนอราคา 49,000ล้านบาทสูงกว่าราคาประเมินอยู่เกือบครึ่ง ส่วนนี้จึงได้ให้ ร.ฟ.ท.ไปต่อรอง และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ราคาที่ต่อรองได้ ต้องเสนอให้ คสช. ขออนุมัติงบเพิ่มเติมและปรับแบบสถานีรายงานข่าวแจ้งว่า ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคาก่อนหน้านี้ มีปัญหาติดขัดว่า ผู้ยื่นเสนอราคา 2 กลุ่ม มีกรรมการทับซ้อนกัน อาจก่อให้เกิดการฮั้วประมูล ทำให้ต้องส่งหนังสือสอบถามไปยังไจก้า ต่อมา ไจก้ายืนยันว่า ไม่เข้าข่ายการฮั้วประมูล ร.ฟ.ท.จึงได้เปิดให้ประกวดราคาในเวลาต่อมา โดยที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน จะก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่กลางปี 55 แต่ไม่สามารถเดินรถก่อนได้ เพราะต้องรองานระบบไฟฟ้า เครื่องกล และตู้รถไฟฟ้า ซึ่งรวมอยู่ในสัญญา 3 ของช่วงบางซื่อ-รังสิตด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ประมูลสายสีแดงทะลุประเมิน 2 หมื่นล้าน

Posts related