นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2% ซึ่งเป็นระดับต่ำ มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท่ามกลางธนาคารพาณิชย์มีความเข้มแข็ง อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง ดังนั้นจึงมองว่าขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัว  สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง คาดว่ายังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เนื่องจากการบริโภคในประเทศยังมีการใช้จ่ายไม่มากนัก เพราะประชาชนยังมีหนี้เก่าค่อนข้างสูง ส่งผลให้กำลังซื้อฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ ขณะที่ภาคการคลังยอมรับว่าเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากมีการเร่งจัดทำงบประมาณประจำปี 58 แต่ทั้งนี้จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างชัดเจนในปีหน้ามากกว่าปีนี้อย่างแน่นอน “เครื่องจักรหลายตัวเริ่มทำงานแล้ว อย่างการบริโภคเริ่มจุดติดแต่หนี้ประชาชนยังอยู่ในระดับสูง ทำให้การใช้จ่ายอาจจะยังไม่มากเท่าที่ควร ส่วนความกังวลต่อภาคการคลังที่ห่วงกันมากเพราะไม่มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม ตอนนีเริ่มดีขึ้น เครื่องจักรทำงานได้หลังจากมีการเร่งจัดทำงบประมาณประจำปี 58 แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคงไม่ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจในปีนี้ คงต้องดูกันปีหน้ามากกว่า”  นายประสาร กล่าวถึงแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ (โรดแมป) ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ว่า ขณะนี้ยังเป็นเพียงการเสนอของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่ได้มีการรวบรวมขึ้นมาอย่างรูปธรรม ดังนั้นยังไม่ถือว่าโรดแมปจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติได้ สิ่งสำคัญที่จะฟื้นความเชื่อมั่น คือ การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่มีปัญหาอย่างสมเหตุสมผล เช่น หากราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ 8,000 บาท รับซื้อ 15,000 บาทถือว่าไม่เหมาะสม หรือ กรุงเทพฯมีปัญหารถติด สนับสนุนขนส่งมวลชน แต่ออกนโยบายคืนภาษีรถคันแรก เป็นต้น 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ประสาร ชี้ชัดดอกเบี้ย 2%เหมาะสมต่อเศรษฐกิจ

Posts related