นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ทยอยสงเงินคืนให้กับสำนักงบประมาณแล้วกว่า 1 หมื่นล้านบาท จากก่อนหน้านี้ที่ได้มีการขอยืมเงินทดรองราชการ จำนวน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าว จึงมั่นใจว่าเมื่อถึงวันที่ 31 พ.ค. 2557 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด กรมการค้าต่างประเทศจะสามารถส่งเงินคืนให้สำนักงบประมาณได้ตามกำหนดแน่นอนนอกจากนี้ ในส่วนโครงการรถคันแรกนั้น ขณะนี้กรมสรรพสามิตได้ทำหนังสือถึงนายกิตริรัตน์ ณ ระนอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง เพื่อขอใช้เงินงบกลาง วงเงิน 8 พันล้านบาท เพื่อมาใช้จ่ายให้ผู้ได้รับสิทธิในโครงการดังกล่าว ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป ส่วนงบประมาณที่จะใช้จ่ายให้ผู้ได้รับสิทธิในปี 58 ที่ยังขาดอยู่ราว 1.5 หมื่นล้านบาทนั้น จะมีการหารือกับสำนักงบประมาณในภายหลังนายรังสรรค์ ยังกล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เร่งหามาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอ เนื่องจากขณะนี้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทั้งหมดไม่สามารถปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ (ซอล์ฟโลน) ได้ เพราะอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาจึงไม่สามารถดำเนินการได้นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อขอความร่วมมือไปยังธนาคารพาณิชย์ให้ช่วยพิจารณาปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เช่น ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งหมดภายในช่วงรัฐบาลรักษาการ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปลัดคลังยันคืนเงินจำนำข้าวทัน พ.ค.

Posts related