รถบัสปรับอากาศขนาดกำลังพอดี เป็นสมาชิกใหม่บนท้องถนนของกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา นี่คือรถโดยสารปรับอากาศที่ได้รับความร่วมมือจากไจก้า  องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japanese International Cooperation Agency : JICA) ยื่นมือเข้ามาช่วยทำให้เกิดขึ้นจริง แม้บนท้องถนนของกรุงพนมเปญจะยังไม่มีปัญหารถติดขั้นสาหัส แต่พวกเขาก็ต้องการให้มีระบบขนส่งมวลชนเกิดขึ้น และรัฐบาลเองก็พยายามที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คน ในขั้นเริ่มแรกรถเมล์ปรับอากาศที่ว่าจะวิ่งจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ โดยวางเส้นทางให้วิ่งผ่านย่านธุรกิจใจกลางเมือง รถจะออกทุก ๆ 10 นาทีในช่วงเวลาเร่งด่วน และจะออกทุก ๆ 15 นาทีในช่วงเวลาหลังจากนั้น และมีป้ายที่จะหยุดรับส่งจำนวน 18 จุด โดยในช่วงแรกนี้มีรถนำร่องวิ่งอยู่ทั้งหมด 10 คัน ความพยายามในการสร้างระบบขนส่งมวลชนอย่างรถเมล์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในพนมเปญ แต่เคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วในปี  ค.ศ.2001 แต่ให้บริการได้แค่ 2 เดือนโครงการก็มีอันต้องพับเก็บไป แต่เมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นกรุงพนมเปญจึงต้องรื้อโครงการกลับมาใหม่ เพื่อรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการปรับปรุงระบบน้ำประปา สิ่งที่คนพนมเปญต้องการก็คือ รถโดยสารปรับอากาศที่สะอาด สะดวก และจะต้องราคาถูกเพื่อให้คนทุกชนชั้นสามารถใช้บริการได้ ราคาค่าโดยสารที่ถูกกำหนดในช่วงแรกจึงอยู่ที่ 1,500 เรียล หรือ 35 เซนต์ หรือราว 11 บาทไทย ซึ่งถูกกว่าค่ารถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 3-5 เท่า ส่วนรถยนต์ส่วนตัวแทบจะไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกัน หลังจากทดลองให้บริการจริงแม้บางครั้งจะต้องรอบ้าง แต่โดยรวมแล้วผู้ใช้บริการอยู่ในขั้นพอใจ เพราะเด็กนักเรียนไม่ต้องไปนั่งทำการบ้านอยู่หลังมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อีกเหตุผลก็คือ พวกเขาไม่ต้องไปทนนั่งดมกลิ่นควันจากท่อไอเสียที่ถูกปล่อยออกมา เหมือนกับการนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือตุ๊กตุ๊ก ที่เหลือก็ขอแค่คนขับรถมารยาทดีเท่านั้น แม้ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นแต่ผู้คนในพนมเปญก็เรียกร้องให้มีการเพิ่มเส้นทางแล้ว โดยให้วิ่งจากฝั่งตะวันตกไปยังตะวันออกบ้าง.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปอ.กัมพูชา – ลูกเล่น/ลีลา

Posts related