หลายคน…… คงเคยประสบปัญหาการรับชมทีวี เสียงดังไม่เท่ากันใช่ไหม ? โดยมีการตั้งข้อสังเกตในกลุ่มผู้บริโภคที่ได้ร้องเรียนว่า ช่วงละคร หรือรายการ เสียงเป็นปกติ แต่เมื่อถึงเวลาการโฆษณาเสียงจะดังขึ้นอัตโนมัติ คำถามต่อมาคือ สถานีโทรทัศน์ปรับเสียงหรือไม่ เพื่อให้เสียงโฆษณาดังๆ นายประวิทย์ มาลีนนท์ จากช่อง 3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ว่า มองว่าป็นความรู้สึก เนื่องจากรายการทอล์โชว์ รายการข่าว หรือแม้กระทั่งละคร มีเสียงหนัก เบา ไม่เท่ากัน โดยเน้นตามอารมณ์ของสถานการณ์นั้นๆ ในขณะที่สปอร์ตโฆษณาต่างๆ มีเกณฑ์ที่เท่ากัน มีเครื่องตรวจวัด เครื่องปรับเสียงที่เท่ากัน ในขณะที่สมาคมโฆษณา ระบุว่า สปอร์ตโฆษณามีเกณฑ์เสียง มาตรฐาน เพื่อนำส่งไปยังแต่ละสถานีเท่าเทียมกันหมดไม่มีการเพิ่มเสียง ให้รายใดรายหนึ่ง ประกอบบกับสถานีต้องมีการตรวจวัดแน่นอน แต่มองว่าปัญหาส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุ กล่องแปลงสัญญาณดาวเทียม หรือ เซต ทอป บ็อกซ์ แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน ระดับเสียงที่ผู้ชมได้รับอาจไม่เท่ากันได้ ปัญหาดังกล่าว ยังเป็นเรื่องที่ต้องให้ทางเทคนิค หรือวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยศึกษา ดังนั้น น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า เตรียมผลักดันให้กสทช.ทำความร่วมมือกับสถับนการศึกษา หรือหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ เข้ามาช่วยมอนิเตอร์เสียงต่อไป และเมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ระบบทีวีดิจิทัล คาดว่าปัญหาอาจะเบาบางลง เพราะจะถูกส่งผ่านโครงข่ายทีวีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาเสียงในทีวี อาจจะยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด แต่เชื่อว่าเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลแล้ว มาตรฐานที่ใช้กำกับดูแลจะเข้มข้นขึ้นตามลำดับ .

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปัญหาเสียงทีวีไม่เท่ากัน – คู่ขนาน

Posts related