นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะประชุมอนุกรรมการฯ ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งขึ้นมาใหม่เป็นครั้งแรก โดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาติดตามข้อมูลการตรวจสต๊อกข้าวของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำมาใช้ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวช่วงประมาณ 2 ปี ที่ผ่านมาที่ใช้เงินไปกว่า 800,000-900,000 ล้านบาททั้งนี้ คาดว่าผลการขาดทุนจากโครงการจำนำข้าวจะสูงกว่าที่ปิดบัญชีไว้ล่าสุดเมื่อเดือน พ.ค.56 ที่มีผลขาดทุนประมาณ 330,000 ล้านบาท แต่จะขาดทุนมากกว่า 5 แสนล้านบาท ตามที่นักวิชาการประเมินไว้หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะต้องรอข้อมูลที่เก็บได้ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตาม การปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวจะยากกว่าที่ผ่านมาทุกครั้ง เพราะก่อนหน้านี้ใช้ปริมาณข้าวที่องค์การคลังสินค้า (คคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) แจ้งมา และข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่ระบายข้าวออกไป มาหักลบต้นทุนจากการจำนำข้าว และรายได้จากการขายข้าวก็สามารถคิดผลขาดทุนจากการดำเนินโครงการได้สำหรับการปิดบัญชีจำนำข้าวล่าสุด ต้องรอผลตรวจสต๊อกข้าวของคณะทำงานชุดที่มี ม.ล.ปนัดดา สรุปออกมาเสียก่อน ว่าปริมาณข้าวตามตัวเลขบัญชีที่ อคส. แจ้งว่ามี 14 ล้านตัน อตก. แจ้งว่ามี 4 ล้านตัน แท้จริงเป็นอย่างไร เพราะการตรวจสอบที่ผ่านมาบ้างส่วนพบว่ามีทั้งข้าวหาย ข้าวเสื่อมคุณภาพ ซึ่งจะทำให้ผลขาดทุนของการรับโครงการรับจำนำเพิ่มขึ้นทั้งนั้น”การปิดบัญชีเดิมดูแต่ตัวเลขปริมาณข้าวทางบัญชีเป็นหลัก ไม่ได้ดูเรื่องคุณภาพของข้าวว่าเสื่อมคุณภาพหรือไม่ ไม่ได้ดูว่ามีข้าวหายไม่ตรวกับบัญชีหรือไม่ แต่ครั้งนี้ต้องดูข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด เพื่อให้การปิดบัญชีสะท้อนผลขาดทุนให้ตรงกับข้อเท็จจริงมากขึ้น”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปิดบัญชีจำนำข้าวขาดทุนพุ่ง

Posts related