วันนี้ (29 ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เวลา 14.00 น. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.ได้เปิดให้ยื่นแบบคำขอใบอนุญาตประมูลทีวีดิจิทัลวันที่ 2 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ยื่นแบบคำขอ โดยในวันนี้มีผู้สนใจเข้ายื่นอีกจำนวน 9 บริษัท 13 ซอง เมื่อวาน(28 ต.ค.) มายื่น 20 บริษัท 28 ซอง รวมสองวัน มายื่นทั้งสิ้น 29 บริษัท 41 ซอง วงเงินประกัน 2,271 ล้านบาท การประมูลแบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ คือ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีผู้ยื่นแบบคำขอจำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรสมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท ไทยทีวี จำกัด, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท เนชั่น คิดส์ จำกัด และบริษัท ทรู ดีทีที จำกัด หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ มีผู้ยื่นแบบคำขอจำนวน 10 บริษัท ได้แก่ บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด, บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด, บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด, บริษัท ไทยทีวี จำกัด, บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด, บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด, บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด และบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (เอสดี) มีผู้ยื่นแบบคำขอจำนวน 16 บริษัท ได้แก่ บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด, บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด, บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท โฟร์ วัน วัน, เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด, บริษัท ไทยทีวี จำกัด, บริษัท ทัช ทีวี จำกัด, บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด, บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด, บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด, บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด และบริษัท ทรู ดีทีที จำกัด หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (เอชดี) มีผู้ยื่นแบบคำขอจำนวน 9 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด, บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท พี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด, บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด, บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด และ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะที่ บริษัท แอคทีฟโพสต์ จำกัด, บริษัท เนชั่นแนล เทเลวิชั่น แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด, บริษัท โมโน ทีวี และ บริษัท จันทร์ 25 จำกัด ไม่มายื่นแบบคำขอประมูล โดย บริษัท จันทร์ 25 ได้ส่งตัวแทนมาชี้แจง ว่าจะไม่เข้าประมูลทีวีดิจิทัลด้วยได้ เนื่องจาก นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์ ผู้บริหารบริษัท จันทร์ 25 ได้พิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) และเห็นแก่พนักงาน๙อง 7 ที่มีความจงรักภักดี ร่วมกับนางสุรางค์ คุณแม่ และพี่ชาย ก่อตั้งสถานีร่วมกันมา จึงตัดสินใจไม่เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อจากนี้จะเข้าสู่การตรวจสอบในเรื่องของความถูกต้องของเอกสาร ความเชื่อมโยงของบริษัท ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายใน 45 วันนับจากวันนี้ คาดว่าจะสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประมูลในวันที่ 13 ธ.ค.2556 จากนั้นเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้พิจารณากำหนดวันประมูล น่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือน ธ.ค.56 หรือต้นเดือนม.ค.57 ขณะนี้ผู้ที่มายื่นคำขอถือว่าเข้าสู่ (Silence Period) คือห้ามติดต่อสื่อสารกับผู้ยื่นคำขอรายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูลจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการประมูลโดยการประกาศและรับรองรายชื่อผู้ชนะการประมูล โดยระหว่างนี้ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องห้ามการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่จะแข่งขันราคา หรือเรื่องที่ทำให้ส่งสัญญาณไม่ให้เกิดการแข่งขันราคาเกิดขึ้น สำหรับการวางหลักประกันในหมวดเด็ก เยาวชน และครอบครัว ราคาขั้นต่ำ 140 ล้านบาท วางหลักประกัน 14 ล้านบาท หมวดข่าวสารและสาระ ราคาขั้นต่ำ 220 ล้านบาท วางหลักประกัน 22 ล้านบาท หมวดทั่วไปความคมชัดปกติ ราคาขั้นต่ำ 380 ล้านบาท วางหลักประกัน 38 ล้านบาท หมวดทั่วไปความคมชัดสูง ราคาขั้นต่ำ 1,510 ล้านบาท วางหลักประกัน 151 ล้านบาท ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะคืนหลักประกันแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ที่ไม่ชนะการประมูลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล ทั้งนี้ กสทช.จะพิจารณาให้ใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ช่องข่าว 7 ช่อง ช่องวาไรตี้คุณภาพคมชัดสูง (เอชดี) 7 ช่อง ช่องวาไรตี้คุณภาพมาตรฐาน (เอสดี) 7 ช่องและช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ช่อง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปิดยื่นประมูลทีวีดิจิทัล 41 ซอง 29 บริษัท

Posts related