นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่า ได้ปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 56/57 ในวันที่ 9 พ.ค. พบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 103.665 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นปริมาณอ้อยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของไทย ส่วนค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ 12.56 ซี.ซี.เอส. อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเช่นกัน ขณะที่ปริมาณน้ำตาลทรายอยู่ที่ 108.94 กิโลกรัมต่อตัน   “ผลผลิตฤดูการใหม่ปี 56/57 คงต้องติดตามภาวะภัยแล้งใกล้ชิดเพราะจะมีผลต่ออ้อยตอได้แต่ล่าสุดฝนเริ่มตกบ้างแล้วในบางพื้นที่ก็น่าจะผ่อนคลายได้ระดับหนึ่ง ส่วนกรณีความคืบหน้าการเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อช่วยเหลือค่าอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต56/57 อีกตันละ 160 บาทนั้นขณะนี้กำลังรอหนังสือขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังอยู่”  นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า จากการติดตามการยื่นเรื่องให้ที่ประชุมครม.พิจารณาอนุมัติให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อ เพิ่มค่าอ้อยผ่านกองทุนน้ำตาลทราย(กท.) อีกตันละ 160 บาทจากราคากำหนดไว้ตันละ 900 บาทนั้น ขั้นตอนฝ่ายราชการได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยังไมได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง เพราะปัญหาจากสถานการณ์ทางการเมือง ส่งผลให้ยังไม่แน่ใจว่า รัฐมนตรีรายใดจะเป็นผู้อนุมัติ ชาวไร่อ้อย จึงจะต้องติดตามสถานการณ์ และให้เวลาถึงมิ.ย.นี้หลังจากนี้หากยังไม่ได้อีกอาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง   “ปัญหาเวลานี้มาจากการเมืองจึงอยากจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนตอนนี้ให้หันมาแล้วยุติเสียที เพราะชาวไร่เองกำลังเดือดร้อนขาดสภาพคล่องที่จะนำเงินไปบำรุงอ้อยตอที่เวลานี้สว่นหนึ่งก็มีปํญหาภัยแล้ว มิ.ย.นี้ครบการชำระหนี้เก่าหมดแล้วเราก็คิดว่าการกู้ใหม่จะไม่มีปัญหาแต่ก็ติดการเมืองอีกถ้าเงินนี้ไม่ได้ผลผลิตฤดูการใหม่จะไม่ถึง 100ล้านตันแน่ “

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปิดหีบอ้อย 56/57ทำสถิติ 103 ล้านตัน

Posts related