รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท. ) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธนาคารพาณิชย์ได้มีการแจ้งปิดที่ทำการสาขาของวันที่ 2 ธ.ค.56 รวมแล้ว 47 สาขา ของ 7 ธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาขาที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่การชุมนุม เช่น ถนนรามคำแหง ถนนพิษณุโลก ถนนราชดำเนิน ถนนแจ้งวัฒนะเป็นต้น โดยธนาคารสามารถหยุดทำการได้ทันที หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารและกระทบความปลอดภัย ที่สามารถประเมินและตัดสินใจปิดได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุญาตจากธปท.ก่อน ทั้งนี้ ธปท.ได้รวบรวมข้อมูลจัดเก็บยอดแจ้งปิดทุกวัน แต่ไม่ได้มีการรายงานต่อสาธารณะให้รับทราบเพื่ออำนวยความสะดวก เพราะกังวลว่าตัวเลขการปิดสาขาอาจจะเป็นการสร้างความแตกตื่นให้ประชาชนได้ เนื่องจาก ธปท.ต้องดูแลเสถียรภาพของระบบการเงิน อย่างไรก็ดี หากธนาคารพาณิชย์ในสาขาต่างๆ ที่ปิดทำการ ก็สามารถไปใช้บริการสาขาใกล้เคียงได้ หรือใช้บริการทางอิเล็กโทรนิกส์ได้ ดังนั้น ธปท.จึงให้ธนาคารพาณิชย์เป็นฝ่ายแจ้งลูกค้าเอง ด้านนายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวว่า การปิดสาขาธนาคารประมาณ 40 กว่าแห่ง ถือเป็นการระวังความปลอดภัยปกติของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่ปิดสาขาที่อยู่ในบริเวณการชุมนุม แต่ก็ไมได้กระทบระบบการให้บริการทางการเงินแต่อย่างใด เพราะสามารถใช้ช่องทางอื่นหรือสาขาอื่นทดแทนกันได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปิด 47 สาขาธนาคารใกล้พื้นที่ชุมนุม

Posts related