ปีเตอร์ ฮิกส์ ผู้ค้นพบทฤษฎีการกำเนิดจักรวาลโดยตั้งข้อสมมุติฐาน การเร่งหลายอนุภาคด้วยความเร็วแสงมาชนกันจะก่อให้เกิดอนุภาคใหม่ที่เรียกว่า อนุภาคฮิกส์ นั่นแหละคือการตอบข้อสงสัยเรื่องการกำเนิดจักรวาล ผมได้เขียนเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วช่วงที่มีการประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลในช่วงนั้น ห้องปฏิิบัติการเซิร์นที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศความสำเร็จที่สามารถนำเอากลุ่มอนุภาคเร่งอัตรา เร็วเท่าความเร็วแสงมาชนกันเพื่อพิสูจน์ ว่าทฤษฎีหลุมดำ หรือแบล็กโฮล หรือทฤษฎีอนุภาคฮิกส์ หรืออนุภาคพระเจ้าที่เคยเรียกกันว่าทฤษฎีไหนถูกต้อง ซึ่งเจ้าของทฤษฎีหลุมดำ คือ ดร.สตีเฟน ฮอว์คิง (Stephen Hawking) ได้พนันด้วยเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐว่า จะไม่เห็นอนุภาคฮิกส์ และผลปรากฏว่าการทดลองนี้ค้นพบอนุภาคฮิกส์จริง ๆ หลังจากกำเนิดทฤษฎีในปี ค.ศ. 1955 กว่าจะสร้างห้องปฏิิบัติการได้จริงก็ 58 ปีต่อมา และหลังจากนั้น ดร.ฮอว์คิง ก็ได้กล่าวว่าปีเตอร์ ฮิกส์ สมควรได้รับรางวัลโนเบล ซึ่งก็เป็นจริงตามที่ ดร.ฮิกส์ คาดไว้ ดร.ปีเตอร์ ฮิกส์ (Peter Wave Higgo) เป็นนักทฤษฎีฟิสิกส์ชาวอังกฤษ เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1929 (2472) ปัจจุบันอายุ 85 ปี เป็นศาสตราจารย์หลังเกษียณ ที่มหาวิทยาลัยเอดินเบอร์ก ประเทศอังกฤษ เขาเกิดที่เมือง เอล์วิค แห่งนิวคาสเซิล อัพพอนไทม์ คุณพ่อเป็นชาวอังกฤษ คุณแม่แป็นชาวสก็อต คุณพ่อเป็นวิศวกรด้านเสียงของบีบีซี ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปีเตอร์ ฮิกส์ ไม่มีที่เรียน ก็ เรียนที่บ้าน ต่อมาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนคอทแฮม แกรมม่า ในบริสตอล ในช่วงปี ค.ศ. 1941-1946 ซึ่งก็ได้มีโอกาสพบศิษย์เก่าท่านหนึ่ง คือ พอล ดิแรก ผู้ค้นพบสนามแห่งกลไกไลควอนตัม ในปี ค.ศ. 1946 ขณะนั้นเขาอายุ 17 ปี ปี ฮิกส์ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งกรุงลอนดอน ซึ่งเขาเรียนในสาขาคณิตศาสตร์ และต่อมาเข้าเรียนอุดมศึกษาที่ คิงส์คอลเลจ ที่ลอนดอน ซึ่งเขาจบในสาขาฟิสิกส์ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในปี ค.ศ.1950 และสำเร็จปริญญาโท ในปี ค.ศ. 1952 และเข้าเรียนต่อระดับปริญญาเอกในสาขาฟิสิกส์ด้านโมเลกุล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่โด่งดัง 2 ท่านคือ ชาร์ล คูลสัน และคริสโตเฟอร์ ลองเกท์ ฮิกกินส์ และก็สำเร็จปริญญาเอกในปี ค.ศ. 1954 โดยหัวข้อปริญญาดุษฎีีนิพนธ์ชื่อ “ปัญหาของทฤษฎีการสั่นไหวของโมเลกุล” หลังจากนั้นเขาได้รับการบรรจุเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเอดินเบอร์ก และต่อมาก็ดำรงตำแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจ และมหาวิทยาลัยแห่งกรุงลอนดอนโดยสอนวิชาคณิตศาสตร์ และก็กลับเข้ามาเป็นอาจารย์สอนที่สถาบันเอดินเบอร์ก และต่อมาก็เป็นราชบัณฑิตในพระบรมราชินูปถัมภ์แห่งเอดินเบอร์กในปี ค.ศ. 1983 ทฤษฎีของฮิกส์ซึ่งผมเคยเขียนในปีที่แล้ว ซึ่งสรุปได้ว่า การกำเนิดของจักรวาลนั้นเริ่มจากการไร้มวลสารและต่อมาจะมีชิ้นส่วนของมวลสารเข้ามาชนกันด้วยแรงผลักของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในทางทฤษฎีที่ต่อมาเรียกว่า สนามฮิกส์ และจะก่อให้เกิดอนุภาคขนาดเล็ก ๆ กว่าอะตอม เช่นโปรตรอนหรือนิวตรอน ซึ่งการรวมตัวอนุภาคคว้ากเข้าด้วยกันได้นั้นจะเป็นอนุภาคกลูออนส์ การดำรงอยู่ได้ของมวลสารเกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าฮิกส์นี้จะมีอนุภาคคว้ากและอนุภาคเลปตอนส์ ความคิดนี้มาจากนักฟิสิกส์ชาวญี่ปุ่น ที่ชื่อ ดร.โยอิชิโร นัมบุ แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก ซึ่งค้นพบทฤษฎีความนำยิ่งยวดในสสาร ทฤษฎีของฮิกส์ได้รับรางวัลมากมายก่อนที่จะได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้ ซึ่ง ดร.ปีเตอร์ ฮิกส์ เตรียมจะเกษียณไม่กี่เดือนข้างหน้า ผมก็ขอสดุดีคุณูปการทางทฤษฎีที่ท่านคิดค้นเพื่อให้ คำตอบการกำเนิดจักรวาลแก่ชาวโลกทั้งหมดด้วยความคารวะอย่างจริงใจ. รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด boonmark@stamford.edu

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปีเตอร์ ฮิกส์-โนเบลฟิสิกส์ – โลกาภิวัตน์

Posts related