นายนภดล รมยะรูป กรรมการผู้จัดการร่วมของบริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) ระบุในภาวการณ์ที่ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศไทยเติบโตอย่างมากเช่นในปัจจุบันปูนซีเมนต์เอเซียยึดมั่นในความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะผู้จัดหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมการก่อสร้างและหลังจากการเปิดตัวการสร้างตราสินค้าแบบ i.nova เมื่อเร็ว ๆ นี้ปัจจุบันบริษัทกำลังเดินหน้าไปสู่ก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืน ขณะที่ตลาดในประเทศยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญตลาดส่งออกที่บริษัทให้ความสนใจเป็นลำดับต้น ๆ คือ พม่าและกัมพูชาด้านการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนบริษัทมองว่าการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เติบโตขึ้นและแสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจในเรื่องโอกาสการลงทุนในภูมิภาค ล่าสุดบริษัท ปูนซีเมนต์เอเซียจำกัด (มหาชน) ได้ทำพิธีเปิด โรงงานไฟฟ้าลมร้อนŽ ณ โรงงานพุกร่างซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของโรงงานปูนซีเมนต์อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอีกด้วย โรงไฟฟ้าขนาด 21 เมกะวัตต์นี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 150 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีโดยไม่ต้องใช้พลังงานฟอสซิลซึ่งจะช่วยลดการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 120,000 ตันต่อปีหรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ทดแทนในพื้นที่ 150,000 ไร่.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปูนซีเมนต์เอเซียมองเออีซีผลักดันอุตสาหกรรมปูนเติบโต

Posts related