เมื่อวันที่ 7 ก.พ. นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้สำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์เมื่อสิ้นปี 56 พบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยที่หยุดขายไป101โครงการ รวม 24,223หน่วย รวมมูลค่าความเสียหาย 58,402ล้านบาทเพิ่มมากกว่าในช่วงกลางปี 56หรือ6เดือนก่อนหน้านี้ ที่มี89โครงการ รวม 18,404หน่วย รวมมูลค่า45,810ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง12โครงการคิดเป็น13% เพิ่มขึ้น 5,819 หน่วย หรือ 32%หรือเพิ่มขึ้น12,593ล้านบาท หรือ 27%ทั้งนี้สาเหตุที่โครงการเหล่านั้นหยุดขาย พบว่าปัญหาหลักคือสถาบันการเงินไม่อำนวยสินเชื่อมีถึง31% และที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือ ขายไม่ออก ไม่มีผู้ซื้อรูปแบบสินค้าไม่เหมาะสม อีก24%แสดงว่าโครงการเหล่านี้คงขาดความเป็นไปได้ทางการเงินและความเป็นไปได้ทางการตลาดเป็นสำคัญ จนสถาบันการเงินไม่อาจที่จะอำนวยสินเชื่อให้กระทั่งโครงการต้องปิดตัวลงในที่สุดนอกจากนี้คือทำเลที่ตั้งไม่เหมาะสม 9%ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินทางเข้าออก หรือมีกระทั่งโครงการที่ถูกเวนคืน รวมอีก5%“มีโครงการอยู่3% ยังปิดตัว หลังจากถูกน้ำท่วมเมื่อปี 54ซึ่งเจ้าของโครงการอาจยังถอดใจอยู่ แม้น้ำท่วมได้ผ่านมา2ปีแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ปัญหาการรุมเร้าของการก่อสร้าง ด้านการขาดแคลนแรงงานทำให้ขาดผู้รับเหมาขาดแรงงานก่อสร้างอีก2%ด้วย รวมทั้งยังไม่เปิดขายเพราะต้องการปรับราคาใหม่ 4% และเปลี่ยนรูปแบบโครงการอีก 7%” นายโสภณ กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผงะ 101 โครงการที่อยู่อาศัยปี 56 ขายไม่ออก

Posts related