วันนี้(30ก.ย.)ที่อาคารเอ็กซิมแบงก์ เวลา 17.00 น. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)ได้หารือกับผู้บริหารช่อง 3 ประกอบด้วย นายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ และนายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายนายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธ์ เปิดเผยว่า การเจรจารอบนี้ยังกังวลเรื่องข้อกฎหมาย ความชัดเจนเกี่ยวกับมติของกสท. และศึกษาเงื่อนไขแนวทางปฎิบัติ ข้อกังวลเรื่องของลิขสิทธิ์ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทางธุรกิจหากจะนำเอาคอนเทนต์ช่องอนาล็อกมาออกอากาศในช่องดิจิตอล ทั้งนี้การเจรจายังมีความหวังโดยคาดว่าในอีก 1-2 วันจะมีการหารือร่วมกันอีก รวมถึงอาจจะมีการตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายร่วมกันระหว่างช่อง 3 และกสทช . เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณากรณีของช่อง 3 แก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกอากาศคู่ขนาน หรือ การที่ บีอีซี มัลติมีเดีย เจ้าของช่อง 33 เอชดี ต้องดำเนินการเพื่อนำช่อง 3 อะนาล็อกมาออกอากาศ เนื่องจากในขณะนี้มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาที่ต้องหาทางออกให้ได้ก่อนวันที่11ต.ค. นี้ด้านน.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช . และกสท. กล่าวว่า การเจรจาวันนี้ ช่อง3 เข้าใจมากขึ้น แต่ยังมีความกังวลข้อกฎหมาย ซึ่งกสท.ก็ได้อธิบายจนครบ และยืนยันว่าทางออกของช่อง 3 สามารถดำเนินการได้คือ ให้บริษัทบีอีซีฯ เป็นผู้รับใบอนุญาตช่องดิจิตอล เจรจาบางกอกฯ ผู้รับใบอนุญาตช่องอนาล็อก ซึ่งทั้ง2 บริษัท อยู่ภายใต้บริษัท บีอีซีเวิล แล้วยื่นผังรายการ จากนั้น กสท. จะพิจารณา โดย บีอีซี สามารถนำรายการไหนของบางกอกฯ มาออกอากาศทางดิจิตอลช่อง 33 เอชดีได้ และมั่นใจว่าจะจบก่อนวันที่ 11 ต.ค.นี้" ช่อง 3 ไม่กังวลเรื่องนิติบุคคล ซึ่งหากช่อง 3 ดำเนินการครบตามเงื่อนไขกสท. ก็จะดี เนื่องจากในขณะนี้มองว่าทั้งบีอีซี และบางกอกฯ ต้องไปบริหารจัดการกันเอง เนื่องจากอยู่ภายใต้บริษัทแม่เดียวกัน อย่ามาผลักภาระให้กสท. ทั้งนี้ได้ทำเต็มที่แล้ว หากทำมากกว่านี้จะดูไม่งามในฐานะกสท. "น.ส.สุภิญญา กล่าวในขณะเดียวกันเมื่อเวลา 13.30 น. ที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดเสวนาช่อง 3 กับ กสทช. : ประเด็นทางกฎหมายและสังคม ที่มากกว่าภาวะ “จอดำ” บนเคเบิลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม” โดยนางอรพรรณ พนัสพัฒนา อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สิ่งที่กสท. ควรดำเนินการในขณะนี้ คือ หยุดเพื่อรอให้ศาลปกครองมีคำสั่ง เนื่องจากก่อนหน้านี้ช่อง 3 ได้ยื่นฟ้องเพิกถอนมติกสท. ที่สั่งให้สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นฟรีทีวี ส่งผลให้โครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลไม่ต้องมัสต์แครี่ โดยคดีนี้ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งใดๆ ดังนั้น กสท. ควรรอให้ศาลมีคำสั่งเสียก่อนส่วนการที่ กสท.ได้มีมติให้บีอีซี มัลติมีเดีย ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตดิจิตอล ซื้อรายการจากช่อง 3 อะนาล็อกในนามบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด มาออกอากาศ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเท่ากับเปิดทางให้บีอีซี ไปซื้อช่องดิจิตอลอื่นๆ ได้ด้วย ซึ่งจะทำให้ระบบวุ่นวายมากขึ้นในอนาคตสำหรับบรรยากาศในงานเสวนาครั้งนี้ มีผู้จัดละครของช่อง3 อาทิ นายพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ นางจริยา แอนโฟเน่ นางสาวปาจารีย์ ณ นคร ที่ได้มีการสอบถามในฐานะผู้บริโภค เช่น การฟ้องร้องหากประชาชนไม่สามารถรับชมช่อง3 เป็นการปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการเข้าถึงผ่านระบบดาวเทียมและเคเบิล หรือไม่ และได้มีการแสดงความคิดเห็นว่า หากช่อง 3 จอดำ จะทำให้ผู้บริโภคที่รับชมเดือดร้อน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผลช่อง3 เจรจากสท.ยังกังวลข้อกฎหมาย

Posts related