ผนึกเนคเทคร่วมกับกระทรวงไอซีที เจ้ากระทรวงทั้งสองต้องมีนโยบายชัดเจนโดยเร็ว ว่าจะปรับโครงสร้างทั้งองค์กรหรือโยกไปบางส่วน งานวิจัยที่ทำอยู่จะหายไปหรือไม่ ย้ำต้องถามความสมัครใจของบุคลากรด้วยดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดเผยว่า แผนการโอนย้ายเนคเทคไปสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นั้น ขึ้นอยู่กับระดับนโยบายเป็นหลัก ทั้งนี้เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะเน้นการทำงานแบบบูรณา การร่วมกันทั้งหมด ดังนั้น เนคเทคจะสังกัดกระทรวงใดก็ไม่เป็นปัญหา แต่ต้องชัดเจนว่าหน่วยงานใดที่จะโอนย้ายไปบ้างทั้งนี้ ปัจจุบันโครงสร้างของเนคเทคมีทั้งส่วนนโยบาย ส่วนงานวิจัย และส่วนงานดิจิตอล ซึ่งอาจจะโอนย้ายไปทั้งหมด หรือจะดึงเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอล อีโคโนมีไปเท่านั้น เช่น หากกระทรวงไอซีทีต้องการบุคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือการวิจัยที่เกี่ยวกับไอซีที ก็จัดสรรบุคลากรดังกล่าวไปอยู่ตามความเหมาะสม หรืออาจเป็นในรูปแบบการขยายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีกับกระทรวงไอซีทีให้มากขึ้น ฯลฯอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญของการปฏิรูป คือ เรื่องคน ดังนั้นนโยบายจะต้องชัดเจนก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าส่วนใดบ้างที่ควรต้องย้ายไป เพราะข้อกังวลของเนคเทคขณะนี้ คือ งานวิจัยที่ทำอยู่จะหายไปหรือไม่ หากย้ายไปอยู่กับกระทรวงไอซีทีแล้วจะตอบโจทย์การบูรณาการของประเทศยังไงบ้าง ซึ่งกระทรวงวิทย์ฯ และกระทรวงไอซีทีจะต้องคุยกันให้ชัดเจนโดยเร็ว แต่ส่วนตัว การจะปรับโครงสร้างทั้งรูปแบบทั้งหน่วยงาน หรือดึงเอาไปเฉพาะบางส่วนก็ต้องเป็นความเต็มใจของบุคลากรด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผอ.เนคเทค ชี้รวม ‘ไอซีที’ นโยบายรัฐต้องชัดเจน

Posts related