นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)เปิดเผยว่า แผนการโอนย้ายเนคเทคไปสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นั้น ขึ้นอยู่กับระดับนโยบายเป็นหลัก ทั้งนี้ เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งหมด ดังนั้น เนคเทคจะสังกัดกระทรวงใดก็ไม่เป็นปัญหา แต่ต้องชัดเจนว่าหน่วยงานใดที่จะโอนย้ายไปบ้างทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงสร้างของเนคเทคมีทั้งส่วนนโยบาย ส่วนงานวิจัย และ ส่วนงานดิจิทัล ซึ่งอาจจะโอนย้ายไปทั้งหมด หรือ จะดึงเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล อีโคโนมี ไปเท่านั้น เช่น หากกระทรวงไอซีทีต้องการบุคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือการวิจัยที่เกี่ยวกับไอซีที ก็จัดสรรบุคลากรดังกล่าวไปอยู่ตามความเหมาะสม หรือ อาจเป็นในรูปแบบการขยายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงไอซีทีให้มากขึ้นอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญของการปฏิรูป คือ คน ดังนั้นนโยบายจะต้องชัดเจนก่อน เพื่อจะได้รู้ว่า ส่วนใดบ้างที่ควรต้องย้ายไป เพราะข้อกังวลของเนคเทคขณะนี้ คือ งานวิจัยที่ทำอยู่จะหายไปหรือไม่ หากย้ายไปอยู่กับกระทรวงไอซีทีแล้วจะตอบโจทย์การบูรณาการของประเทศยังไงบ้าง ซึ่งกระทรวงวิทย์ฯ และกระทรวงไอซีทีจะต้องคุยกันให้ชัดเจนโดยเร็ว แต่ส่วนตัว การจะปรับโครงสร้างทั้งรูปแบบทั้งหน่วยงาน หรือดึงเอาไปเฉพาะบางส่วนก็ต้องเป็นความเต็มใจของบุคลากรด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผอ.เนคเทค ชี้ รอความชัดเจนจากรัฐบาลเรื่องสังกัด”ไอซีที”

Posts related