นายบุณยฤทธิ์กัลยาณมิตรโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาจำหน่ายปลีกผักและผลไม้เกือบทุกประเภทได้ปรับลดลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นผักคะน้า ผักกาดหอมมะนาวและอื่นๆเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลผลิตและช่วงฤดูฝนจนมีปริมาณผักและผลไม้เข้ามาในตลาดจำนวนมากหรือบางประเภทมีปริมาณล้นตลาดจึงส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามทางกระทรวงยังกังวลว่าหากเกิดปัญหาน้ำท่วมอาจทำให้ราคาผักและผลไม้ปรับตัวขึ้นในระดับสูงได้“แนวทางการดูแลราคาสินค้าทั่วไปนั้นกรมการค้าภายในได้เข้าไปติดตามเรื่องของราคาอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านอาหารจานด่วนตามสถานที่ต่างๆรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่ผู้บริโภคตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ขณะเดียวกันก็มีการจัดงานธงฟ้าทั้งในระดับอำเภอ จังหวัดหรือการขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าถึงช่วงปลายปี เป็นต้น” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจราคาผักและผลไม้ตามตลาดต่างในกรุงเทพฯ พบว่า ผักคะน้าคละ ราคาอยู่ที่18-20 บาทต่อกก. ลดลง 4-5 บาท จากช่วงต้นเดือน ก.ค. ที่อยู่ระดับ 22-25 บาทต่อกก.,ผักบุ้งจีน ราคา 12-15 บาท ลดลง 6-7 บาทจากต้นเดือนที่อยู่ระดับ 19-21 บาทต่อกก.,ผักกาดหอม ราคา 25-28 บาทต่อกก. ลดลง 24-25 บาท จากต้นเดือนที่อยู่ระดับ 50-52บาท, หัวผักกาด ราคา 12-15 บาทต่อกก. ลดลง 5-6 บาทจากต้นเดือนที่อยู่ระดับ 18-20บาทผักชีราคา 7-8 บาทต่อขีด ลดลง 5 บาทจากต้นเดือนที่อยู่ระดับ 12-13 บาท, ต้นหอม ราคา 6-7 บาทต่อขีดลดลง 1บาทจากต้นเดือนที่อยู่ระดับ 7-8 บาท, มะนาว เบอร์ 1-2 ราคา 2-2.25 บาทต่อลูก ลดลง 25สต. จากต้นเดือนที่ราคาอยู่ที่ 2-2.5 บาท, มะนาว เบอร์ 3-4 ราคา 1-1.25 บาทต่อลูกลดลง 25 สต. จากต้นเดือนที่อยู่ระดับ 1-1.5 บาท, ทุเรียนหมอนทอง 60-80 บาทต่อกก.ลดลง 10 บาทจากต้นเดือนที่อยู่ระดับ 70-80 บาท และเนื้อสุกรชำแหละเนื้อแดง ตะโพกไม่ตัดแต่ง ราคา 145-150 บาทต่อกก. ลดลง 5 บาทจากต้นเดือนราคาอยู่ที่ 150 บาทเป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผัก-ผลไม้พาเหรดลดราคา

Posts related