วอยซ์ พร้อมบุกทีวีดิจิตอล เน้นสถานีวิเคราะห์ข่าว เผยผลวิจัยผู้บริโภคยุคดิจิตอล ต้องการเนื้อหาแบบผสมและเข้าถึงแบบข้ามสื่อ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด เปิดเผยว่า  จากการทำวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบเนื้อหาและพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคยุคดิจิตอล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มคนทำงานในเมืองรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 18-39 ปี และวิจัยเชิงปริมาณ 600 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มเปลี่ยนไปจากการใช้เวลากับสื่อเก่ามาเป็นสื่อใหม่ หรือนิว มีเดียมากขึ้น และอินเทอร์เน็ตทำให้ช่วงเวลา ไพร์มไทม์หรือช่วงเวลาที่มีคนชมทีวีมากที่สุดเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริโภคในยุคดิจิตอล มีความเป็นผู้นำทางความคิดและการใช้ชีวิตที่กระหายในการรับข้อมูลข่าวสาร และมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแบบครอส มีเดีย สกรีน (Cross Media Screen) หรือข้ามสื่อมากขึ้น ซึ่งใช้มือถือเป็นอุปกรณ์หลักในการเชื่อมต่อโลกออนไลน์  ส่วนเวลาหลักในการดูทีวีคือช่วงเช้าและค่ำ และยังดูรายการข่าวประจำวันทางทีวีมากที่สุด หากเป็นรายงานข่าวสด จะดูผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งนี้การรับข้อมูลข่าวสารจะเป็นแบบมิกซ์ คอนเทนต์ (Mix Content)  หรือเนื้อหาผสม และจะชอบชมรายการออนไลน์ที่ไม่ยาวมากนัก คือระหว่าง 5-7 นาทีต่อครั้ง นายทรงศักดิ์กล่าวว่า จากการทำวิจัยดังกล่าว วอยซ์ทีวีได้ปรับกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยจะเน้นทั้งข่าวสาร สาระ แรงบันดาลใจ การใช้ชีวิตและความบันเทิง โดยจะเริ่มในผังทีวีดิจิตอล 1 เมษายนนี้  ซึ่งได้กำหนดสัดส่วนผังรายการออกเป็นข่าวประมาณ 60% และวาไรตี้ประมาณ 40% ตั้งเป้าเป็นผู้นำสถานีวิเคราะห์ข่าวของไทย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผู้บริโภคยุคดิจิตอลชอบเนื้อหาผสมผสานข้ามสื่อ

Posts related