วันที่ 2 เม.ย.นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯเตรียมทบทวนราคาแนะนำอาหารปรุงสำเร็จ (จานด่วน) ใหม่ที่กำหนดไว้ 10 เมนู เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จากเดิมกำหนดราคาแนะนำไว้ที่ 25-30 บาทต่อจาน จะปรับเพิ่มเป็น 30-35 บาทต่อจานหรือ เพิ่มขึ้น 5-10 บาทต่อจาน เนื่องจากต้นทุนอาหารจานด่วนมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะการปรับขึ้นของราคาก๊าซหุงต้มที่จะทยอยขึ้นราคาจนครบ 6 บาทต่อกก. ในเดือนส.ค.นี้ และราคาเนื้อสัตว์กับผักสดที่มีราคาสูงขึ้นจากผลกระทบของภัยแล้งสำหรับเนื้อหมูที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นนั้นกรมจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาเนื้อหมูในตลาดสดทั่วกรุงเทพฯหลังมีการร้องเรียนว่าบางตลาดได้ขายปลีกเนื้อหมูสูงถึงกก.ละ 160-165 บาทซึ่งเกินกว่าราคาที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิกบอร์ด)ได้กำหนดมาตรการดูแลราคาหมู ด้วยการขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้จำหน่ายหมูหน้าฟาร์มให้จำหน่ายไม่เกินกก.78 บาท และราคาขายปลีกปลีกในตลาดไม่เกิน กก. 150-155 บาททั้งนี้หากพบว่าผู้ประกอบการเขียงหมูมีการขายเนื้อหมูในราคาสูงเกินจริงก็จะเรียกมาชี้แจงข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการรับหมูเป็นหน้าฟาร์มหรือหมูต้นทางมาในราคา 78 บาท แต่นำมาขายปลีกสูงเกินกว่าราคา 150-155 บาทจะถือว่าจงใจทำให้ตลาดปั่นป่วนและขายเกินราคาจะดำเนินคดีมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอย่างไรก็ตามหากตรวจพบว่าผู้ประกอบการเขียงหมูรับหมูต้นทางมาในราคาสูงเกินกว่า 78 บาทกรมจะใช้มาตรการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการกำกับดูแลการขนย้ายหมู เพื่อไม่ให้มีการลักลอบส่งออกหมูไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ปริมาณหมูไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคจนกระทบต่อราคาขายปลีกให้สูงขึ้น“ต้องลงไปดูที่สาเหตุก่อนว่าเป็นเพราะอะไรหากเกิดปัญหาจากต้นทางไม่สามารถขายหมูได้ตามที่ขอความร่วมมือก็อาจต้องใช้มาตรการกฎหมาย คือห้ามการขนย้ายหมู เข้ามาดูแลส่วนจะกำหนดราคาเพดานหมูสูงสุดหรือไม่ อาจไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้เพราะเชื่อว่าหลังเดือนเม.ย.ราคาหมูจะปรับตัวลดลง”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผู้บริโภคเดือดร้อนหนักอาหารจานด่วนปรับราคาขึั้นอีก 5-10 บาท

Posts related