วันนี้ (23 เมย.57) ที่โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ   ชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลร่วมกับสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง(ประเทศไทย)สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน(MOU)เรื่องการรวมกลุ่มของ 24องค์กรในการจัดตั้งเป็นกลุ่มตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ฟรีทีวีแห่งประเทศไทย”โดยมีพันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์  รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)เป็นประธานในการแถลงข่าวพันเอก ดร.นที  กล่าวว่า การกำกับดูแลเนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์  มี2ระดับคือการกำกับดูแลตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของกสท.และการกำกับดูแลตนเองของสื่อ  ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อกำกับดูแลตนเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551   ทั้งนี้ปัจจุบัน กสทช.ได้เตรียมจะออกประกาศกสทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างไรก็ดี กสท.จะพยายามสร้างความสมดุลในการกำกับดูแลตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อให้อุตสาหกรรมไปได้ด้วยดีและมีการใช้สิทธิตามมาตรฐานจริยธรรมที่เหมาะสม โดยจะเข้าไปดูแล กำกับเฉพาะในกรณีที่เกิดปัญหาเท่านั้น  ด้านนางจำนรรค์  ศิริตัน  นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   กล่าวว่า การที่มีทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นใหม่นี้  หากไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้จะเกิดปัญหาทั้งกับผู้กำกับดูแลและการดูแลตนเองเนื่องจากมีหลายมาตรฐาน ซึ่งการรวมกลุ่มครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการทีวีทั้งรายเก่าและใหม่ กว่า 80 %   มาใช้บริการตรวจสอบได้ในที่เดียว  เบื้องต้นจะมีผู้ประกอบทีวีรายเดิมเป็นพี่เลี้ยงทั้งนี้ในการลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งการรวมกลุ่มตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ฟรีทีวีแห่งประเทศไทยนั้น  มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ คือร่วมจัดทำจริยธรรมแห่งวิชาชีพโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์  ตรวจสอบภาพยนตร์โฆษณาให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์และเป็นไปตามจริยธรรมเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์   ส่งเสริมด้านการศึกษา วิจัย และมีการประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภาคีเครือข่ายด้านการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลตั้งกลุ่มตรวจสอบดูแลโฆษณาตัวเอง

Posts related