ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเผยปีหน้าผู้ประกอบการเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้า 5% รองรับเศรษฐกิจฟื้น
 นายวชิร คูณทวีเทพ อาจารย์ประจำศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการจำนวนมากเตรียมแผนที่จะปรับขึ้นราคาสินค้าในปี 57 เฉลี่ย 5%  เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตสินค้าจากค่าแรง,วัตถุดิบ,ค่าบริหารจัดการ, ก๊าซหุงต้ม   และค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 55-56 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับราคาสินค้าได้มากนัก เพราะภาคบริโภคในประเทศชะลอตัวอย่างมากจากกรณีที่หนี้สินครัวเรือนเพิ่มแบบก้าวกระโดด และเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะซบเซาตามเศรษฐกิจโลก  ทั้งนี้จากการสอบถามเหตุผลที่ผู้ประกอบการมั่นใจว่าจะปรับขึ้นราคาได้ เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าและเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวทำให้ประชาชนกล้าใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 ของปีอาจได้รับอานิสงส์จากเม็ดเงินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และเงินบริหารจัดการน้ำ   “เชื่อว่าการปรับขึ้นราคาสินค้าน่าจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือบางรายอาจขึ้นต้นปี หลังจากที่ผู้ประกอบการอัดอั้นมานานเพราะตลาดไม่ดีรวมถึงภาครัฐขอความร่วมมือในการตรึงราคาจนถึงสิ้นปี 56 และอีกช่วงคือเป็นครึ่งหลังของปี 57 ซึ่งอาจจะปรับมากกว่าในช่วงต้นปีก็ได้เพราะผลพวงจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจมีความชัดเจนขึ้น และเม็ดเงินโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการน้ำ ที่คาดว่า 2 โครงการนี้จะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบได้ในปีหน้าประมาณ 100,000ล้านบาท”  สำหรับสินค้าที่น่าห่วงมากขึ้นคงจะเป็นกลุ่มอาหารเพราะการปรับแต่ละครั้งจะอยู่ที่ 5,10,15 บาท  แต่หากไม่มีการปรับราคาร้านค้าอาจจะใช้วิธีการลดปริมาณอาหารให้น้อยลง ซึ่งต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่ปรับขึ้นครั้งละ 1-3 บาท   นาย วชิร กล่าวว่า ผลของการปรับขึ้นราคาสินค้าและประชาชนมีกำลังซื้อที่เพิ่มจากการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจคาดว่าในปีหน้าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 3% เพิ่มจากปีนี้ที่อยู่ในระดับ 2.3% ซึ่งอาจทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ 0.25-0.5% เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผู้ประกอบการวางแผนขึ้นราคาสินค้าปี57

Posts related