รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การเปิดให้ยื่นซองราคาเป็นผู้ปรับปรุงคุณภาพข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2556/57 เพื่อส่งมอบให้บริษัทคอฟโก รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีน ปริมาณ 1 แสนตัน ปรากฎว่ามีผู้เสนอซองราคาเป็นผู้ปรับปรุงทั้งหมด 5 ราย ได้แก่ บริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ บริษัท ข้าวซี.พี. บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ บริษัท พงษ์ลาภ และบริษัท ไชยพร อินเตอร์เนชั่นแนล โดยกรมการการต่างประเทศจะเปิดซองและต่อรองราคาในวันนี้ (19 มี.ค.) ซึ่งจะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาปรับปรุงเข้ามาต่ำสุด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่กระทรวงพาณิชย์จะจ่ายเป็นข้าวสารสต๊อกรัฐบาลเป็นข้าวขาว 5% แทนเงินนั้น โดยประเมินว่าค่าปรับปรุงรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กรมเคยว่าจ้างผู้ประกอบการปรับปรุงข้าวส่งมอบรัฐบาลฟิลิปปินส์ในอดีตอยู่ที่ตันละ 2,400-2,500 บาท ซึ่งหากคิดในอัตราเดียวกันนี้ ถ้าปรับปรุงทั้งหมด 1 แสนตัน จะต้องจ่ายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลเป็นค่าปรับปรุงประมาณ 2 หมื่นตัน หากปรับปรุงทั้งหมด 1 ล้านตัน จะต้องจ่ายเป็นค่าข้าวสต๊อกรัฐบาลทั้งหมด 2 แสนตัน โดยคิดจากราคาตลาดข้าวขาวที่ราคา 1.15 หมื่นบาท    แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงฯได้คืนเงินจากการระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลให้กระทรวงการคลังไปแล้ว 1.75 แสนล้านบาท โดยเป็นการระบายข้าวในรัฐบาลชุดนี้ผ่านวิธีการประมูล และยื่นซื้อตรงรวม 3 ล้านตัน ซึ่งไม่นับรวมการระบายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ (เอเฟต) โดยเงินที่ได้จากการะบายข้าวต่อไป จะต้องถูกนำมากันไว้เพื่อจ่ายคืนงบกลางฉุกเฉิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้ทันกับกำหนดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขีดเส้นให้นำเงินมาคืนงบกลาง 31 พ.ค.นี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผู้ส่งออกข้าวแห่ยื่นซองปรังปรุงคุณภาพให้จีน

Posts related