เว็บไซต์ thaiware.com   ได้จัดทำข้อมูลแบบอินโฟกราฟฟิก  ในหัวข้อสำรวจข้อมูลพฤติกรรมที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงในการเล่นเฟซบุ้ก(Facebook)  พบว่าผู้หญิงจะเล่นเฟซบุ้กมากกว่าผู้ชาย โดยพฤติกรรมหลักที่สาวๆ ชื่นชอบ คือ ดูรูปและวิดีโอต่างๆที่มีเพื่อนแชร์   ในขณะที่ผู้ชายจะชอบแชร์สิ่งที่ตนเองสนใจมากกว่า ส่วนพฤติกรรมที่พบว่า ทั้งชายและหญิงชอบเหมือนกันคือ   หมั่นเช็คความเห็นใหม่ๆ  ติดตามข่าวสารและเช็คยอดไลท์กับการแสดงความเห็น  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผู้หญิงเข้าเฟซบุ้กมากกว่าผู้ชาย

Posts related