นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มาหชน) หรือทอท. เปิดเผยว่า หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ปรับตัวลดลงประมาณ 8% และล่าสุดวันที่ 1-15 พ.ค.57 จำนวนผู้โดยสารลดลงเพิ่มเป็น 10% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 56 โดยมีหลายสาเหตุประกอบกันไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายทางการเมืองที่ยังยืดเยื้อ รวมถึงกำลังเข้าสู่นอกฤดูกาลท่องเที่ยว(โลซ์ซีซั่น) ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาลดลงตั้งแต่เดือนมิ.ย.-ส.ค.ของทุกปี“ปกติถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรขึ้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 3 แสนคนต่อวัน แต่เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆก็ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารลดลง ประกอบกับทางการจีนได้เข้มงวดเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาไทยน้อยลง ขณะที่เที่ยวบินก็เข้ามาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลดลงไป 70-80 เที่ยว จากปกติมีเที่ยวบินโดยรวมประมาณ 800 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งเที่ยวบินที่หายไปส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินจากจีน ที่ขอเพิ่มเที่ยวบินมาก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้บินเข้ามาตามที่กำหนด”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผู้โดยสารสุวรรณภูมิหายวูบ 10%

Posts related