รายงานข่าวจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า หลังจากเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง ในช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ของวันที่ 22 มี.ค. ส่งผลให้มีเครื่องบิน ไม่สามามารถทำการบินลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ และต้องเปลี่ยนเส้นทางบินไปลงที่สนามบินอื่น จำนวน 7เที่ยวบิน ดังนี้ 1. สายการบินไหหนาน เที่ยวบินที่ เอชยู 7993 เดินทางมาจาก ไหโคว – หนานหนิง มา ทสภ. เปลี่ยนสถานที่ลงไปที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จ.ระยอง ในเวลา 12.38 น. 2. สายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ บีไอ 515 เดินทางมาจาก บันดาเสรีเบกาวัลมา ทสภ. เปลี่ยนสถานที่บินลงไปที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เวลา 12.52น.3. สายการบินแอร์ลังกา เที่ยวบินที่ ยูแอล 422 เดินทางมาจาก บาเรนห์ มา ทสภ. เปลี่ยนสถานที่บินลงไปที่ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เวลา12.40 น.4. สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 284เดินทางมาจาก กระบี่ มา ทสภ. เปลี่ยนสถานที่บินลงไปที่ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เวลา 12.57 น. 5. สายการบินกัลฟ์ แอร์ เที่ยวบินที่ จีเอฟ 152 เดินทางมาจาก บาเรนห์ มา ทสภ. บินไปลงที่ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เวลา 13.02 น. 6. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่พีจี 284 เดินทางมาจาก ภูเก็ต มา ทสภ. เปลี่ยนมาลงที่ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เวลา 13.08 น. 7. สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ ทีจี 2234 เดินทางมาจาก หาดใหญ่ มาทสภ. เปลี่ยนมาลงที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 13.39 น. และหลังจากเวลา15.00 น. การให้บริการต่างๆ กลับสู่สภาพปกติมาลงที่ ทสภ. แล้ว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฝนถล่ม7เที่ยวบินลงสุวรรณภูมิบินไม่ได้

Posts related