วันที่ 29 ต.ค. รายงานข่าวจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งว่า รศ.สพ.ญ.อมรรัตน์ ศาสตราวาหา ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าทีมคณะสัตวแพทย์ ได้ให้การรักษาสุนัขพันธุ์ชเนาเซอร์ เพศเมียทำหมันแล้ว ชื่อวีนัส อายุ 14 ปี ตัวหนึ่งที่เป็นโรคซิกไซนัสซินโดรม (Sick sinus syndrome) ซึ่งเป็นความผิดปกติของระบบไฟฟ้าในหัวใจ ที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าออกมาช้าบ้าง เร็วบ้าง ทำให้หัวใจเต้นช้า-เร็ว ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ปริมาณเลือดและความดันเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่พอต่อความต้องการของร่างกาย สัตว์ป่วยจึงมีอาการอ่อนแรงเป็นลมและหมดสติ เนื่องจากความดันเลือดไม่เพียงพอ คณะสัตวแพทย์ ที่ให้การรักษา ตัดสินใจฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) ซึ่งเป็นเครื่องมือเล็ก ๆ ไว้ใต้ผิวหนังบริเวณลำคอด้านขวาของสัตว์ป่วย และสอดสายนำไฟฟ้าไปยังหัวใจ ผ่านหลอดเลือดดำ ไปติดที่ผนังหัวใจห้องล่างขวา เช่นเดียวกับคน โดยใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดเดียวกัน เครื่องจะตรวจจับจังหวะการเต้นของหัวใจ สายนำไฟฟ้าจะเป็นตัวควบคุมและกระตุ้นให้หัวใจเต้นตามอัตราที่กำหนด สัตว์ป่วยรายนี้ตั้งที่ 70-170 ครั้งต่อนาที รศ.สพ.ญ.อมรรัตน์ กล่าวว่า การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) ครั้งนี้ ได้เชิญ น.อ.นพ.เกรียงไกร จิรสิริโรจนากร อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระแสไฟฟ้าในหัวใจ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ได้คอยให้คำแนะนำด้วยตนเอง ข่าวแจ้งว่า จากการติดตามผลการรักษาอาการใน 24 ชั่วโมง คณะสัตวแพทย์พบว่าเป็นที่น่าพอใจ สุนัขแข็งแรงดี ไม่มีอาการเป็นลมหมดสติ ตรวจคลื่นหัวใจพบอัตราการเต้น 80 ครั้งต่อนาที เป็นการกระตุ้นโดยเครื่อง 3 ครั้ง และการเต้นโดยสุนัขเอง 1 ครั้ง คาดว่าถ้าไม่ได้ใส่เครืองกระตุ้นหัวใจ สัตว์อาจเสียชีวิตได้ และการติดตามผลใน 7 วันต่อมา พบว่าโดยรวมทุกอย่างดีมาก บริเวณที่ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจไม่มีอาการบวม เลือดคั่ง แต่สุนัขสะบัดคอบ่อย อาจเนื่องจากความรำคาญ จึงต้องกำชับเจ้าของและพันคอป้องกันไม่ให้ขยับคอมากเพราะสายอาจเลื่อนหลุดได้ การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจในสุนัข เป็นครั้งแรก มีความยากและความแตกต่าง ตรงที่ต้องวางยาสลบ กับสุนัขที่เป็นโรคหัวใจ แต่ในคน ใช้เพียงยาชาเฉพาะที่ สำหรับค่าใช้จ่ายเครื่องกระตุ้นหัวใจราคาเครื่องละ 75,000 บาท ค่ารักษาผ่าตัดราว 15,000 บาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจสุนัข สัตวแพทย์เกษตรทำได้ครั้งแรกในไทย

Posts related