นายนเรศ บุญเปี่ยม รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยหลังหารือร่วมกับนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม และตัวแทนกลุ่มผู้พิการ ถึงการจัดหารถเมล์เอ็นจีวี 3,183 คัน วงเงิน 13,162.2 ล้านบาทว่า โครงการนี้อาจต้องล่าช้าออกไปไม่น้อยกว่า 2 เดือน หรือมากกว่านั้นอีก เพราะต้องรอการว่าจ้างสถาบันการศึกษาเข้ามาวิเคราะห์รายละเอียดราคาอุปกรณ์ชิ้นส่วน ส่งผลให้แผนการส่งมอบรถเมล์ใหม่รอบแรก 489 คัน ในเดือน ม.ค. 58 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน จะมาไม่ทันแน่นอน “ที่ผ่านมา ขสมก. กำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถเมล์ โดยออกทีโออาร์และส่งแบบสอบถามสำรวจราคาไปยังผู้ผลิตรถยนต์ว่าราคาเท่าไร ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าราคาสูงเกินจริง เพื่อยุติปัญหา ขสมก.จะกลับไปทบทวนราคากลางใหม่ โดยให้สถาบันการศึกษามาศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ของรถเมล์ร้อนและรถแอร์ เพื่อหาราคากลางที่เหมาะสมและเปรียบเทียบกับรถจีน ญี่ปุ่น และยุโรปด้วย” นายนเรศกล่าวว่า หลังจากสถาบันการศึกษาสรุปผลออกมาแล้วเห็นว่าทุกฝ่ายควรจะต้องยอมรับในราคากลาง ซึ่งจะใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 2 เดือน ครึ่ง เพราะในการศึกษาวิเคราะห์จะใช้เวลา 1 เดือน จากนั้นจะนำผลศึกษาที่ได้เสนอให้คณะกรรมการทีโออาร์พิจารณาหาข้อยุติ โดยหากผลปรากฏว่าราคาได้สูงกว่าราคากลาง ขสมก.ก็เดินหน้าประกวดราคาตามแผนเดิมได้ หากราคาออกมาต่ำกว่ารากลางก็ต้องทบทวนกันใหม่ และคาดว่า ขสมก.จะประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็นทีโออาร์ครั้งที่ 13 ผ่านเว็บไซต์ในเดือน พ.ย.นี้ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฝันสลายรถเมล์เอ็นจีวี

Posts related