นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ในปี 57 กรมฯ เตรียมติดตั้งพลังแสงอาทิตย์ที่ติดบนหลังคา (โซล่า รูฟทอป) ให้วิทยาลัยอาชีวะ 400 แห่งทั่วประเทศ กำลังการผลิตไฟฟ้าแต่ละแห่งประมาณ 40 กิโลวัตต์ ใช้งบประมาณแห่งละ 2 ล้านกว่าบาท เพื่อส่งเสริมให้วิทยาลัยอาชีวะ ใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งเป็นการฝึกให้นักศึกษาอาชีวะ เรียนรู้ศึกษาการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแผ่นโซล่ารูฟทอปด้วย เนื่องจากในปัจจุบันภาครัฐมีการส่งเสริมให้ใช้โซล่ารูฟทอปอย่างแพร่หลาย แต่ยังมีผู้เชี่ยวชาญในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมไม่มาก “หลัง จากที่พพ. ไปติดตามตามอาชีวะต่างๆแล้ว เราก็จะขอความร่วมมืออาชีวะแต่ละแห่งให้บรรจุการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแผ่นโซ ลารูฟทอปเข้าไปในการเรียนการสอน เป็นวิชาเสริมด้วย เพราะต่อไปบ้านเรือนต่างๆ จะมีคนติดโซลารูฟทอปกันมากขึ้น นักศึกษาอาชีวะต่างๆ จะได้มีส่วนช่วยตรงจุดนี้ได้ และพพ. ยังเตรียมไปติดตั้งโซลารูฟทอป ให้โรงพยาบาลตามต่างจังหวัดอีก 400 กว่าทั่วประเทศเช่นกัน กำลังการผลิตไฟฟ้าแต่ละแห่ง 20 กิโลวัตต์ และจะเปลี่ยนหลอดประหยัดแอลอีดีให้อีกด้วย เพื่อช่วยโรงพยาบาลต่างๆ ลดต้นทุนในการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย โดยแต่ละแห้งจะใช้งบประมาณ 2 ล้านกว่าบาทเช่นกัน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พพ. เตรียมติดโซลารูฟทอปให้อาชีวะแห่งทั่วประเทศ

Posts related