นางปวีณา หงสกุล รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้สั่งการให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ไปพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่มีอยู่นำมาบริหารให้มีประโยชน์ เพื่อช่วยแก้ไขภาระหนี้สะสมของการเคหะแห่งชาติที่มีอยู่ 40,000 ล้านบาท เบื้องต้นกคช.มีที่ดินเปล่าอยู่ 7,000 ไร่ กระจายอยู่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 2,000 ไร่ อาจนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดียวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) นำที่ดินไปให้กระทรวงการคลังบริหาร และให้เอกชนเช่าในระยะยาว “การเคหะแห่งชาติไม่มีรายได้เข้ามาตั้งแต่ปี 49 ขณะที่ต้องรับภาระเงินกู้จากการดำเนินการตามโครงการของรัฐบาล เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทรทำให้ภาระหนี้สะสมเพิ่มขึ้น จึงต้องเริ่มวางแผนในการชำระหนี้โดยใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามแนวทางคือจะให้เอกชนเช่าที่ดินของการเคหะฯไม่ใช่การขายขาด โดยขณะนี้มอบหมายให้ผู้บริหารของการเคหะฯทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงพาณิชย์มาเสนอแล้ว” สำหรับแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยถึงผู้มีรายได้ระดับปานกลางนั้น ล่าสุดอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการบ้านมั่นคงสำหรับผู้มีรายได้น้อย 90,000 หน่วย ภายใน 10 ปีโดยจะสร้าง20,000 หน่วยต่อปีเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ส่วนโครงการบ้านเอื้ออาทรซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในระดับรายได้ปานกลาง ปัจจุบันมีจำนวนคงเหลืออีก 21,000 หน่วยทั่วประเทศ กคช.จะเร่งรัดจำหน่ายให้หมดเพื่อปิดโครงการบ้านเอื้ออาทรจากนั้นจะมีการดำเนินโครงการใหม่โดยร่วมกับหน่วยราชการเพื่อขยายโอกาสให้กับผู้มีรายได้ระดับปานกลางมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยโดยจะเข้มงวดในเรื่องของการเข้ามาซื้อบ้านในโครงการให้เป็นประชาชนที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยจริงๆไม่ใช่เป็นนายหน้าที่เข้ามาซื้อบ้านแล้วไปปล่อยเช่าเพื่อแสวงหากำไรเหมือนปัญหาที่ผ่านมา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พม.เล็งล้างหนี้การเคหะฯ

Posts related