ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ส.ค.57 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้นัดหารือกับผู้บริหารกรมบัญชีกลาง  เพื่อศึกษาผลกระทบหากต้องปรับขึ้นเงินเดือนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยเบื้องต้นคสช.ให้พิจารณาเรื่องการปรับขึ้นเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ไม่จบปริญญาตรีที่มีเงินเดือน 9,000 บาท ควรจะปรับเท่าใด ซึ่งหากขึ้นเฉพาะตรงนี้ไม่มีปัญหาต่องบประมาณ “ขณะนี้ งบประมาณมีเพียงพอ ถ้างบประจำปี 58 จัดสรรไม่ทัน ก็สามารถใช้งบกลางมาจ่ายให้ได้ แต่กระบวนการจัดทำงบประมาณยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ในชั้นแปรญัตติ โดยที่ผ่านมาการปรับขึ้นเงินเดือนให้ปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทใช้งบประมาณไป 18,000 ล้านบาทซึ่งกระทรวงการคลังยังรับมือได้ และการจัดเก็บรายได้ขณะนี้เริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้ว คาดว่าปีงบ 58 จะเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน” ทั้งนี้ คงใช้เวลาไม่นานน่าจะมีข้อสรุปชัดเจนเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ โดยคาดว่าจะขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการพิจารณาได้เสร็จทันวันที่ 1 ต.ค.57 นี้ แต่คงต้องดูก่อนว่าการแก้พ.ร.บ.เงินเดือนข้าราชการที่ให้สอดคล้องกับอัตราใหม่ที่จะประกาศเสร็จไดเร็วหรือไม่ โดยภายในสัปดาห์นี้คงจะหารือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าจะปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการอัตราใด ปรับให้ระดับไหนบ้าง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.เคยพูดในที่ประชุมก่อนหน้านี้แล้วว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับรายได้น้อยให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยให้เพียงพอต่อค่าครองชีพ โดยในส่วนข้าราชการระดับปริญญาตรีนั้นคงจะไม่ปรับอะไร เพราะก่อนหน้านี้ได้ปรับให้เป็น 15,000 บาทไปแล้ว ตรงนี้น่าจะเพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พร้อมปรับขึ้นเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อย

Posts related