วันนี้ (31 พ.ค.) ที่สโมสรกองทัพบก วิภาวดีฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 56 แห่ง เข้ามาชี้แจงปัญหาอุปสรรค และแผนงานเร่งด่วนของแต่ละหน่วยงานให้ฝ่ายเศรษฐกิจรับทราบ โดยได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 9 กลุ่ม เช่น พลังงาน ขนส่ง สื่อสาร เกษตร อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน ซึ่งพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ จะรับผิดชอบดูแล 5 กลุ่มงาน ส่วนที่เหลือจะดูแลเอง ขณะที่เรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารและกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น ยืนยันว่า ยังไม่ได้พิจารณา เพราะต้องดูความเหมาะสมก่อน แต่ก็พร้อมให้คนที่มีเวลาทำงานมากเข้ามาทำงานแทนคนที่มีเวลาทำงานน้อย  “งานเร่งด่วน คงต้องเร่งแต่ตั้งคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจให้ครบสมบูรณ์ และเร่งพิจารราแผนงานโครงการที่ค้างอยู่ในปี 57 ที่ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากครม. รวมทั้งโครงการในปี 58 และงานที่จะต้องทำคู่ขนานไปกับแผนโรดแมพของคสช.ด้วย โดยหลังจากได้รับฟังข้อมูลในวันนี้แล้ว ในวันที่ 2 มิ.ย. นี้ตอนเวลาเที่ยวจะมาพิจารณาข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่ส่งมา นำมาบูรณาการว่าแต่ละแผนที่เสนอมามีความจำเป็นอย่างไร และเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งการตัดสินใจจะทำอย่างเร่งด่วน ล่าช้าเป็นเดือนแต่เป็นแค่รายสัปดาห์เท่านั้น” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พล.อ.อ.ประจิน เตรียมเคาะโครงการรสก.2 มิ.ย.นี้

Posts related