นายสมชาติ สร้อยทองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในงาน “วันครบรอบ วันสถาปนากรมการค้าภายใน 72 ปี”กรมฯได้มีการจัดกิจกรรมในการมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย และการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำนปี 57และการประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าวของไทยให้มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง โดยรางวัลชนะเลิศในส่วนของข้าวหอมมะลิของไทยปีการผลิต56/57 ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร คือกลุ่มเครือข่ายข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 คือ โรงสีข้าวชุมชนบุลิ้นฟ้า จ. บุรีรัมย์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2คือศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสระขุด จ. สุรินทร์ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทเกษตรกรรายบุคคลคือ นายประเจน โสภาชัย เกษตรกรจากจังหวัด สกลนคร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางประยูรกาญจนารี เกษตรกรจากจังหวัดอำนาจเจริญขณะเดียวกันในวันที่14 พ.ค. นี้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่กองบริหารการค้าข้าว ชั้น9 กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมยื่นซองประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก จำนวน 4.5 แสนตัน แบ่งเป็นชนิดข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ปลายข้าวหอมมะลิ และปลายข้าวขาวเอวันเลิศที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2554/55 นาปรังปี 55 และปี 2555/56 และปีการผลิต 2556/2557

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์จัดงานประกวดข้าวดีเด่น

Posts related