นายสมชาติสร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันที่ 17 มี.ค. 57จะเป็นวันแรกที่รัฐบาลเริ่มการตรวจสอบข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลทั่วประเทศตั้งแต่ปี 54 ถึงปัจจุบันแล้ว    โดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดตำรวจ  กระทรวงพาณิชย์ องค์การคลังสินค้า (อคส.)และ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) เป็นต้น เข้าร่วมตรวจโรงสีจำนวนกว่า 800 โรงและคลังกลางของรัฐบาลอีกกว่า 1,700 แห่งซึ่งจะต้องมีการรายงานปริมาณจัดเก็บข้าวของรัฐบาลทั้งหมดมาที่ส่วนกลาง  คาดว่าภายใน 2สัปดาห์จะได้รับข้อมูลสรุปทั้งหมด ทั้งนี้ที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการตรวจสอบ การกระทำผิดทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปลายเดือน กพ. ที่ผ่านมาได้ตรวจพบการกระทำผิดของโรงสีแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์และอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหาลักทรัพย์ภายหลังพบว่ามีการลักลอบขนย้ายข้าวในสต็อกของรัฐบาลไปยังโรงสีอีกแห่งที่ไม่ได้อยู่ในโครงการรับจำนำข้าวกว่า3,000 กระสอบ ซึ่งจากการเข้าจับกุมและตรวจสอบจำนวนข้าวที่มีการขนย้ายแล้วพบว่ามีข้าวสูญหายไปกว่า 1,000 กระสอบโดยเป็นข้าวเก็บฝากของรัฐบาล ปี 2555/56“การกระทำดังกล่าวถือเป็นการจงใจปกปิดและอาจจะเข้าข่ายเป็นการลักทรัพย์ โดยขณะนี้กรมการค้าภายในได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)เพราะสามารถอายัดทรัพย์สินของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับได้เร็ว และหากพบว่าเป็นการทำการลักทรัพย์เข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนที่ผ่านมา มีการกระทำลักษณะดังกล่าวประมาณ 2-3 รายที่เป็นคดีเกี่ยวกับสต็อกข้าวและมันสำปะหลัง โดยในขณะนี้ทางฝ่ายบริหารของส่วนกลางมีคำสั่งให้มีความเข้มงวดของการกระทำการทุจริตทุกรูปแบบและให้ดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่กระทำการดังกล่าวอย่างหนัก” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์จับมือผู้ว่าจังหวัดตรวจโกดังข้าว

Posts related