นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในสัปดาห์หน้า กรมฯ จะเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการรับมอบข้าวและปัญหาที่ค้างจากการระบายข้าว ในช่วงก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จะเข้ามาบริหารประเทศ เพื่อช่วยลดอุปสรรคทางการประกอบธุรกิจตามที่มีภาคเอกชนร้องเรียนโดยตรงมายังกรมการค้าต่างประเทศ และได้ร้องเรียนผ่านมาทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ซึ่งมีประมาณ 200 เรื่องทั้งนี้ในเบื้องต้นกรมฯ ได้รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน พบว่า เรื่องร้องเรียน 200 เรื่องแบ่งเป็น 7-8 กลุ่ม เช่น ปัญหาการคืนหลักทรัพย์วางค้ำประกัน 5% ของมูลค่าข้าวล่าช้า, ปัญหาที่ผู้ส่งออกร้องขอผ่อนผันขยายระยะเวลาขนย้ายข้าว เกินกว่าที่ตกลงไว้ตามสัญญา เพราะมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขนย้ายข้าวได้ตามกำหนดในสัญญา หรือปัญหาที่ประมูลข้าวแล้วไปรับสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐานสินค้าตัวอย่างที่นำมาแสดง เป็นต้น“ปัญหาที่พบมีทั้งปัญหาเก่า และใหม่ ซึ่งบางเรื่องเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งก็ต้องทำความเข้าใจ และเร่งแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ สาเหตุที่การแก้ไขเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะกรมฯ เพิ่งได้รับข้อมูลจากองค์การคลังสินค้าหลังจากขอสรุปรายงานผลการระบายข้าวผ่านมา 2 เดือนอย่างไรก็ตามกรมฯ จะให้ความยุติธรรมและเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ชง“บิ๊กตู่” แก้ปัญหาประมูลข้าว 200 เรื่อง

Posts related