นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายณัฐวัฒิ ชั้นอินทร์งาม ผู้ประสานงานเครือข่ายแกนนำชาวนาไทย ว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมให้ความช่วยเหลือข้อเรียกร้องกลุ่มชาวนาเสนอที่จะจัดตั้งเครื่องสีข้าวขนาดเล็กซึ่งจะสามารถสีแปรข้าวได้50  กิโลกรัมต่อชั่วโมง และนำเงินมารับซื้อข้าวจากชาวนา 8 ตัน ซึ่งสามารถผลิตเป็นข้าวสารได้4,000-5,000 กิโลกรัม  มาผลิตเป็นข้าวสารถุงเพื่อจัดจำหน่าย เช่น จำหน่วยผ่านโครงการธงฟ้า ภายใต้แบร์น ข้าวถุงเครือข่ายชาวนาไทย บรรจุถุงละ 5  กิโลกรัมจำหน่ายในราคาถุงละ 80 บาท   “คาดว่าจะสามารถจัดตั้งได้ภายในอาทิตย์หน้าโดยกระทรวงพาณิชย์นำเงินบางส่วนจากกองทุนร่วมใจช่วยเหลือชาวนา(กระทรวงพาณิชย์)ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นเงินรับบริจาคของข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์และทูตพาณิชย์จากทั่วโลกที่มีเงินแล้วว่า100,000 บาทมาดำเนินการ  และให้กรมการค้าภายในหาช่องทางในการระบายข้าวให้กับเกษตรกรต่อไป”   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ช่วยชาวนาผลิตข้าวถุงขาย 80 บาท

Posts related