น.ส.ผ่องพรรณเจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปี 57 กรมฯคาดว่ายอดจัดตั้งบริษัทใหม่จะไม่ต่ำกว่า 70,000 ราย จากปี 56 มียอด 67,000 ราย เบื้องต้นแม้ว่าสถานการณ์การเมืองอาจมีผลกระทบบ้างต่อการจัดตั้งธุรกิจใหม่แต่ในวันที่ 2 มิ.ย. นี้กรมฯจะเปิดให้บริการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทแบบข้ามเขตได้ทั่วประเทศจากเดิมต้องยื่นคำขอจดทะเบียน ณ จังหวัดที่ตั้งสำนักงานของเอกชนเท่านั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการยื่นเอกสารไม่เกิน 60นาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากการเมืองได้ข้อยุติและได้รัฐบาลจัดตั้งเพื่อเข้าบริหารประเทศได้เร็วก็จะเป็นผลดีต่อยอดจัดตั้งบริษัทที่เพิ่มขึ้น ส่วนยอดตั้งบริษัทใหม่ 2เดือนที่ผ่านมาอาจลดลงเพราะมีวันหยุดราชการตามเทศกาลจำนวนมาก"กรมฯเตรียมลดขั้นตอนและการใช้เอกสารในการให้บริการจดทะเบียนและออกเอกสารการจดทะเบียนต่างๆโดยให้การทำงานและให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกประกาศของทางการในการรับรองใช้เอกสารอิเลคโทรนิกส์ได้เหมือนเอกสารคาดว่าจะดำเนินการได้ภายใน3 ปีนี้”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์มั่นใจปีนี้มีธุรกิจเกิดใหม่ 7 หมื่นราย

Posts related