นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าขณะนี้กรมได้ส่งเงินจากการระบายสต็อกข้าวสารรัฐบาลคืนให้กับกระทรวงการคลังแล้วกว่า  15,000 ล้านบาทและภายในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะส่งเงินคืนเพิ่มอีก 4,000-5,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบตามจำนวน  20,000 ล้านบาท ที่ยืมมาจ่ายค่าข้าวให้กับชาวนาหรือสามารถใช้เงินคืนได้ก่อนเดือน พ.ค. 57 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้กำหนดไว้   “หลังจากนั้นเงินที่ได้จากการระบายข้าวจะเร่งส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำเงินมาจ่ายค่าข้าวชาวนาที่ยังค้างอยู่อีก 90,000 ล้านบาทซึ่งจะพยายามหาเงินมาจ่ายคืนชาวนาให้ครบภายในสิ้นปีนี้หรือถึงต้นปีหน้าโดยประมาณการณ์จากการขายข้าวได้เงินเฉลี่ยเดือนละ  10,000 ล้านบาท”      สำหรับการระบายสต๊อกข้าวสารรัฐบาลยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนงานโดยในช่วงกลางเดือนพ.ค.นี้จะนำคณะไปเจรจาขายข้าวในตลาดตะวันออกกลางและตลาดแอฟริกาใน 2-3 ประเทศโดยเฉพาะตลาดแอฟริกา ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่และมีการนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 60% ของการส่งออกรวมหรือประมาณ 4 ล้านตัน ซึ่งประเทศที่ซื้อข้าวจากไทย เช่น ไนจีเรีย อิรัก อิหร่านมีความสนใจซื้อข้าวไทยเพิ่มเติม    นอกจากนี้กรมจะเปิดประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลแบบประมูลทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค. ปริมาณ  450,000 ตัน แบ่งเป็น ข้าวสารที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 54/55  นาปรัง 55และโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 55/56 และ 56/57 รวมปริมาณ 432,000ตัน   และข้าวสารเสื่อมสภาพและข้าวเปียกน้ำ ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวปี 49/50โครงการรับจำนำข้าวนาปี 54/55  นาปรัง 55 และ 55/56 รวมปริมาณ  17,000 ตัน    “การเปิดประมูลข้าวที่สามารถขายได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เปิดประมูลเป็นเพราะกรมไม่ยอมขายราคาต่ำให้ เพราะมีเกณฑ์ราคาขายตั้งไว้อยู่แล้วซึ่งรวมถึงการขายข้าวให้กับรัฐบาลต่างประเทศด้วย หากเสนอซื้อในราคาต่ำกว่าตลาดก็ไม่ขายเช่นกัน”      สำหรับ ความคืบหน้าการขายข้าวให้กับมาเลเซีย 800,000 ตันนั้นอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาต่อรองราคาโดยมาเลเซียเสนอซื้อราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะขายประมาณ 10 เหรียญสหรัฐต่อตันซึ่งกรมยืนยันที่จะขายตามราคาที่ตั้งไว้แต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วมาเลเซียจะซื้อข้าวในราคาที่ไทยกำหนด เพราะแนวโน้มราคาข้าวตลาดโลกสูงขึ้นจากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตข้าวตลาดโลกลดลง      อย่าง ไรก็ตาม การส่งออกข้าวไทยปีนี้ คาดว่าจะปริมาณ9-10 ล้านตัน คิดเป็นเงิน 5,000-5,300 ล้านเหรียญสหรัฐหรือสูงเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เดิมว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ 8.5ล้านตันได้อย่างแน่นอน     “ส่วน ผลการตัดสินของ ป.ป.ช.เกี่ยวกับโครงการรับจำนกข้าว ไม่ว่า ผลจะออกมาเป็นอย่างไรเชื่อว่าการเดินหน้าขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปก็ยังคงเดินหน้าตามแผนเช่นเดิม”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ยันคืนเงินคลังครบ2หมื่นล้านสัปดาห์หน้า

Posts related