รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่ประชุมร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมต่างๆ ได้ประเมินยอดการส่งออกในปี 56 ใหม่อยู่ที่ 231,578 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากปีก่อนเพียง 1% ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่เคยตั้งไว้ขยายตัว 7-7.5% เนื่องจากเศรษฐกิจหลายประเทศชะลอตัวอย่างมาก ประกอบกับสินค้าหลายชนิดปรับตัวลดลง โดยเฉพาะสินค้าเกษตร สำหรับมูลค่าสินค้าที่ปรับลดลงมาก เช่น กุ้งสด แช่เย็น และแปรรูป 2,047 ล้านเหรียญฯ ลดลง 30%, น้ำตาลทราย มูลค่า 3,162 ล้านเหรียญลดลง 20%, , ไก่สด แช่แข็ง และแปรรูป 2,085 ล้านเหรียญฯลดลง 5%, เครื่องนุ่งห่ม 2,802 ล้านเหรียญฯ ลดลง 5%, ยางพารา 8,308 ล้านเหรียญฯ ลดลง 5%, , อิเล็กทรอนิกส์ 31,598 ล้านเหรียญฯ ลดลง 1.27% ข้าว 4,600 ล้านเหรียญฯ ลดลง 0.7% เป็นต้น ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและช่วยพยุงการส่งออกในปี 56 ไม่ให้ลดลงมากกว่านี้ เช่น ยานยนต์ 20,507 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 18.13%, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 3,249 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 15% เป็นต้น สำหรับในปี 57 ประเมินว่าส่งออกขยายตัว 5.9% เนื่องจากตลาดหลาย ๆ ประเทศมีเศรษฐกิจดีขึ้น จนส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคประเทศต่าง ๆ โดยกลุ่มที่โดดเด่นในปี 57 คือ ยานยนต์ ขยายตัวเพิ่ม 20%, ข้าว มันสำประหลัง ยางพารา และน้ำตาลทรายขยายตัว 5% เป็นต้น นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ปีหน้ามั่นใจว่าการส่งออกไม่ต่ำกว่า 5% แน่นอน เนื่องจากเศรษฐกิจของตลาดส่งออกไทยหลายประเทศขยายตัวดีขึ้น ส่วนการส่งออกปีนี้ เชื่อว่าปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองน่าจะไม่กระทบต่อการส่งออกไทยในปี 56 เพราะสินค้าต่างๆได้สั่งซื้อเกือบหมดแล้ว และแนวโน้มทิศทางทางการเมืองเชื่อว่าจะดีขึ้น หลังจากนายกรัฐมนนตรีและ พรรคร่วมรัฐบาลยืนยันจะไม่นำพ.ร.บ. นิรโทษกรรมมาใช้แน่นอน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์รับสภาพส่งออกไทยปีนี้โตแค่1%

Posts related