นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ กำลังปรับปรุงแก้ไข เนื้อหาสาระในพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดจะแก้ไขทั้งฉบับ เพื่อให้เหมาะสมกับการบังคับใช้ในสภาพธุรกิจปัจจุบัน คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้ เพื่อนำเสนอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา หากได้รับความเห็นชอบ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ เพื่อออกเป็นข้อกฎหมาย และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับสาระสำคัญที่จะปรับปรุงได้แก่ การแก้ไขคำนิยามของธุรกิจที่จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงบริษัทในเครือ ที่ต้องนำมารวมเป็นส่วนแบ่งทางการค้า กับบริษัทแม่ด้วย เพราะถือว่าเป็นธุรกิจเดียวกัน หากรวมแล้วมีส่วนแบ่งตลาดเกิน 50% ก็จะเข้าข่ายเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด ตามมาตรา 25 จากเดิมที่กฏหมายยังไม่ได้กำหนดให้นำบริษัทในเครือมารวมพร้อมทั้งกำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่มุ่งหวังทำกำไร และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายฉบับนี้ด้วย เนื่องจากที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจ สามารถดำเนินธุรกิจได้โดยอิสระ เช่น ขายต่ำกว่าทุนเพื่อหวังกำไร ซึ่งทำให้ธุรกิจเอกชนอื่นได้รับผลกระทบ“ถือว่าเป็นจังหวะที่ดี ในการแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ ให้มีความเหมาะสม และสามารถบังคับใช้ได้จริง ซึ่งขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายมีความเป็นไปได้ ที่จะแก้ไขได้สำเร็จ”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์รื้อกฎหมายแข่งขันทางการค้าใหม่

Posts related