นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 3-14 พ.ค. 57 กรมฯได้นำคณะผู้แทนการค้าเยือนกลุ่มลาตินอเมริกา ประกอบด้วยประเทศบราซิล ชิลี เปรู และโคลอมเบียเพื่อขยายการค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดประเทศบราซิลที่ประชากรเริ่มมีกำลังซื้อสูง หรือมีค่าจ้างขั้นต่ำที่ 310 เหรียญสหรัฐต่อเดือน รวมถึงมีการจ้างงานจำนวนมากในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในมิ.ย.57 และกีฬาโอลิมปิกในปี 59ทั้งนี้บราซิลเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก โดยบราซิลมีกลุ่มคนรายได้ชนชั้นกลางหรือผู้มีรายได้ปานกลาง-สูง มากประมาณกว่า 60 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจซื้อที่สำคัญ และคาดการณ์ว่าตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคบราซิลจะขยายตัวในอัตรา 5 – 7% ต่อปีระหว่างปี55-59  “บราซิลมีทรัพยากรธรรมชาติมาก เช่น น้ำมันปิโตรเลียม บอกไซด์ ทองคำ แร่เหล็ก โดยเป็นผู้ส่งออกแร่ ผลิตภัณฑ์เหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลก เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรสำคัญของโลก ได้แก่ เมล็ดพืช (ถั่วเหลือง ข้าวโพด) เนื้อสัตว์ (ไก่สดแช่แข็ง เนื้อสดแช่แข็ง) น้ำตาล” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์รุกตลาดส่งออกบราซิล

Posts related