นางศรีรัตน์รัษฐปานะปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรของกระทรวงฯ ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศรวมทั้งพันธมิตรและเครือข่ายของกระทรวงฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือชาวนาโดยได้เปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงพาณิชย์ ชื่อ “ กองทุนร่วมใจช่วยเหลือชาวนา(กระทรวงพาณิชย์) ”ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี385-0-12503-3รวมทั้งตั้งกล่องรับบริจาคเงินช่วยเหลือชาวนา ณสำนักงานกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาคทุกจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศทั่วโลก“กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มรณรงค์ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือชาวนาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. นี้และจะนำเงินที่ได้ทั้งหมดไปให้ชาวนาทั่วประเทศผ่านกองทุนช่วยเหลือชาวนา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อไป ”นางศรีรัตน์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดครูมาสอนงานฝีมือแก่กลุ่มชาวนาที่เดือดร้อนจากกรณีที่ไม่ได้เงินจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลและมาปักหลักชุมนุมอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้เวลายามว่างให้เป็นประโยชน์และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ร่วมใจ ช่วยเหลือชาวนา

Posts related