นางจินตนา ชัยยวรรณาการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ มีแนวคิดจะเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานในโครงการธงฟ้า จากปัจจุบันที่เน้นจัดรถโมบาย หรือนำสินค้าจากส่วนกลาง และให้ผู้ประกอบการส่วนกลางไปจัดงาน มาเป็นการขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ ให้ดึงกลุ่มพันธมิตรร้านค้ารายย่อยในจังหวัดนั้น ๆ มาร่วมจัดงานธงฟ้า ที่เน้นขายสินค้าราคาถูก แบบทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้ เพื่อไม่ให้ร้านค้าที่อยู่ในบริเวณจัดงานได้รับผลกระทบ และคาดว่าจะเริ่มโครงการรูปแบบดังกล่าวได้ ในช่วงระหว่างวันที่22-27ก.ค.นี้ ที่กองทัพบก จัดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้แก่คนในชาติ ที่บริเวณท้องสนามหลวง “ราคาสินค้าในขณะนี้ ยังอยู่ในสภาวะปกติ เพราะที่ผ่านมา ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาสินค้าไปจนถึงปลายปีซึ่งขณะนี้ ยังไม่มีสินค้ารายใดขอปรับขึ้นราคา ส่วนราคาแนะนำอาหารปรุงสำเร็จนั้น อาจจะทบทวนราคาอีกครั้ง โดยขณะนี้กำลังหารือในระดับนโยบาย”นอกจากนี้ในปีงบประมาณ58กรมการค้าภายในได้รับเงินจัดสรรงบ1,325ล้านบาท ซึ่งจะนำไปจัดทำโครงการต่าง ๆ ของกรมการค้าภายใน การพัฒนาระบบไซโล การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้รับมือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)การพัฒนาระบบสินค้าหีบห่อให้มีมาตรฐาน การพัฒนาระบบตลาดการเสริมสร้างความรู้ ให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงวิธีการลดต้นทุน รวมไปถึงการจัดระบบเกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองเกษตรกรด้านการชั่งตวง วัดและอื่น ๆ เป็นต้นด้านนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดโครงการธงฟ้าตั้งแต่วันที่ 22พ.ค.-4ก.ค.57 นั้น ได้จัดงานธงฟ้าระดับอำเภอและงานธงฟ้าร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่139 ครั้งใน 72จังหวัด และจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น 12 ครั้ง โดยสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนกว่า 544,000 คนมูลค่ากว่า 41 ล้านบาท และมีแผนที่จะจัดในเดือนก.ค.-ก.ย. 57 โดยจัดระดับประเทศ 2 ครั้ง ในงานมหกรรมพาณิชย์คืนความสุขให้ประชาชนวันที่ 21-24 ส.ค.57 ที่อิมแพคเมืองทองธานี และงานมหกรรมธงฟ้าคืนความสุขลดค่าใช้จ่ายวันที่ 10-14 ก.ย.57 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนระดับภาคจัด 4 ครั้งที่กาญจนบุรี ชุมพร เชียงใหม่ และร้อยเอ็ด ช่วงเดือนส.ค.57ขณะที่ในระดับเขตในกรุงเทพฯ จะจัด 30 ครั้ง เดือนส.ค.-ก.ย.57 ระดับอำเภอ 347 ครั้ง และจะจัดร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน จัดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติวันที่ 22-25ก.ค.57 ที่ท้องสนามหลวงและร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ จัดอีก 19 ครั้ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ลุยเปิดโครงการธงฟ้าทั่วประเทศ

Posts related