นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้ากักตุนสินค้าที่จำเป็นหรือการฉวยโอกาสราคาสินค้าเพื่อซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว และช่วงที่ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของไทยที่อยู่ในระดับสูงในบางพื้นที่ โดยเฉพาะสินค้าอาหารจานด่วน ข้าวราดแกง หรือก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ทั้งนี้หากพบว่ามีบรรดาพ่อค้าแอบฉวยโอกาสที่ในการกักตุนสินค้าหรือปรับราคาสินค้าก็จะเร่งดำเนินการตามกฎหมายทันที โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ “แต่ในภาพรวมยังไม่พบว่ามีการกักตุนสินค้าหรือการฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคาสินค้า เนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะซบเซาและปัญหาทางการเมืองทำให้ประชาชนยังไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยกันมาก ดังนั้นหากมีการกักตุนสินค้าอาจทำให้สินค้าเน่าเสียได้ในส่วนของกิน และที่สำคัญยิ่งทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสภาพคล่องได้ อย่างไรก็ตามเมื่อความไม่ประมาทจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด” นายสมชาติ กล่าวว่า กรมฯเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกรณีที่มีประชาชนได้ร้องเรียนและขอให้กรมการค้าภายใน ออกตรวจสอบและออกมาตรการลดราคาอาหารจานด่วน เนื่องจากทราบว่าขณะนี้่ในบางพื้นที่ได้ทยอยปรับเพิ่มอีกเมนูละ 5-10 บาท โดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จรถเข็นริมถนนต่างๆ อาทิ บะหมี่หมูแดง ขยับจากเมนูละ 30-35 บาท เป็น 40-45บาท หากมีการเพิ่มเป็นบะหมี่เกี้ยว ราคาจะบวกอีก 10 บาท หรือ ข้าวราดแกง 2 อย่าง เพิ่มจาก 35 บาท เป็น 40-45 บาท เป็นต้น นายไพโรจน์ คนึงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวว่า สคบ. ร่วมกับ กรมการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เตรียมลงพื้นที่ออกตรวจสอบสินค้าและบริการช่วงก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ 3 รายการ คือ ผัก ผลไม้ ที่บริเวณตลาดไท ,อาหารทะเล ที่ตลาดปลาจังหวัดสมุทรสาคร และกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในการตรวจสอบผัก ผลไม้ และอาหารทะเลนั้น สคบ.จะขอความร่วมมือจากอย. ช่วยพิสูจน์ว่า มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบหรือไม่ รวมถึงคุณภาพของอาหาร เป็นไปตามหลักโภชนาหรือไม่ ขณะที่กระเช้าของขวัญ จะต้องตรวจสอบว่า ผู้ประกอบการได้แสดงฉลากถูกต้องตามข้อกำหนดของสคบ.ด้วยหรือไม่ เช่น สินค้าที่นำมาบรรจุมีคุณภาพ มีฉลากอาหารถูกต้อง มีอย. รับรองสินค้ามีระยะเวลาก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน และได้แสดงวันหมดอายุ หรือแสดงตราสัญลักษณ์ของห้างสรรพสินค้านั้นๆ รวมทั้งได้แสดงวันที่รับคืนและเปลี่ยนสินค้าหากผู้บริโภคไม่พอใจในคุณภาพสินค้าด้วยหรือไม่ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ยังให้ความสำคัญต่อการจัดงานธงฟ้าเพื่อลดภาระประชาชน ควบคู่กับการเจรจาผู้ผลิตและค้าปลีกตรึงราคาสินค้าต่อเนื่อง อาจต้องเข้มงวดต่อราคาอาหารมากขึ้น อาจมีบางพื้นที่ถือโอกาสปรับราคาก็ต้องนำร้านอาหารธงฟ้าเข้าไปเพิ่มในจุดนั้นเพื่อลดภาระประชาชน นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนตามปกติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในส่วนกลางนอกจากที่กระทรวงพาณิชย์ แล้ว ยังมีหน่วยให้บริการที่สำนักงานสาขาต่าง ๆ เช่น ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ถนนรัชดาฯ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 ในกรุงเทพมหานคร สำนักบริการการค้าต่างประเทศสาขาสุวรรณภูมิ ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการค้าภายใน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ใน 76 จังหวัดจังหวัดทั่วประเทศ “หากผู้ประกอบการและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่มีการชุมนุม หรือไม่สะดวกในการเดินทางสามารถเลือกไปใช้บริการในสำนักงานสาขาต่าง ๆ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww.moc.go.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1203 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 1385 กรมการค้าต่างประเทศ, 1569 กรมการค้าภายใน, 1368 กรมทรัพย์สินทางปัญญา”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์สั่งจับตาพ่อค้าป้องกันกักตุน

Posts related