นายสันติชัย สารถวัลแพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  กล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการร้านอาหารริมชายหาดหัวหินถูกร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าแพงว่า ขณะนี้ ได้กำชับให้ค้าภายในจังหวัด และพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบการจำหน่ายอาหารบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคโดยจะต้องพิจารณาจากต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่าย พื้นที่ ประกอบว่าราคาจำหน่ายสมเหตุสมผลหรือไม่ เบื้องต้นคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการส่วนจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานสามารถออกมาตรการกำหนดราคาแนะนำ เช่น ให้ผู้ค้ากำหนดราคาและบวกกำไรได้ไม่เกิน 30% ทั้งนี้หากรายใดขายเกินราคาแนะนำสามารถเอาผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการการ มาตรา 29 มีโทษจำคุก 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 140,000 บาท และยังมีกฎหมายที่ใช้ลงโทษผู้หลอกลวงผู้บริโภค กรณีฉ้อโกง มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 6,000 บาทด้วย “หากผู้บริโภคเห็นการค้ากำไรเกินควร เบื้องต้นอาจมีการใช้การลงโทษทางสังคม โดยการบอกต่อกันไม่ให้ไปทานอาหารร้านดังกล่าว เหมือนที่ต่างประเทศเคยทำและสำเร็จมาแล้ว  ซึ่งประเทศไทยก็ควรที่จะใช้มาตรการเหล่านี้บ้าง โดยในอดีตกรมฯ เคยใช้มาตรา 29 จัดการกับผู้ที่กระทำผิดไปแล้ว เช่น ร้านอาหารอาหารทะเล แถวสามย่าน เป็นต้น”  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์สั่งตรวจสอบราคาอาหารริมชายหาดหัวหิน

Posts related